. .

Informacje o projekcie

07.12.2012 14:26 Wiek: 8 yrs

Forum odwiedza Warszawę - Strategia energetyczna dla Europy

26.06.2013

Główne tezy III Forum dialogu niemiecko-francuskiego w Genshagen z listopada 2012 roku zostaną przedyskutowane przez wybranych referentów z roku 2012 z zainteresowaną tą tematyką polską publicznością. Tym samym Forum zgodnie ze swoimi założeniami będzie prowadzić rozmowy dwustronne europejskim wymiarze. Temat "Europejska polityka energetyczna" jest szczególnie korzystny, by skonfrontować wybrane aspekty niemiecko-francuskiej debaty z roku ubiegłego z Genshagen z opiniami strony polskiej.

Partnerzy: Instytut Montaigne, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce, Ambasada Niemiec Warszawa, Ambasada Franzji w Polsce

Kontakt: Chantal Mairesse, Nina Henke


Pliki:
 Program WF PL (208 kB)