. .

Informacje o projekcie

11.11.2020 08:52 Wiek: 75 days

Weimar Young
Perspectives

11.11.2020 - 13.11.2020

Foto: ©Stiftung Genshagen

Z powodu sytuacji związanej z pandemią koronawirusa wydarzenie zostaje odwołane. Prosimy o wyrozumiałość.

UE nadal boryka się z kwestią, czy i w jaki sposób stać się ważnym graczem w polityce zagranicznej i polityce bezpieczeństwa. Zbyt często wśród krajów europejskich brakuje porozumienia, co utrudnia sprawne wspólne działanie. Jest to jedna z przyczyn obecnej sytuacji, w której w obliczu aktualnych globalnych zawirowań UE odgrywa jedynie podrzędną rolę. Ze względu na centralne położenie Polski, Niemiec i Francji w Europie Trójkąt Weimarski może stymulować bardziej spójne działania w polityce europejskiej.

Inicjatywa Weimar Young Perspectives, organizowana wspólnie przez Fundację Genshagen i Fundację im. Friedricha Eberta, gromadzi raz w roku młode kadry z Polski, Niemiec i Francji w celu przeprowadzenia wymiany w odniesieniu do wybranego aktualnego tematu polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa oraz dostarczenia impulsów do refleksji nad wypracowaniem wspólnych stanowisk w Europie. Oprócz dwudniowego cyklu intensywnych warsztatów w Pałacu Genshagen projekt obejmuje również dyskusję z udziałem decydentów w Berlinie. Obecnie prowadzone są uzgodnienia z Fundacją im. Friedricha Eberta w zakresie szczegółowej tematyki spotkania w 2020 r.

Partner: Fundacja im. Friedricha Eberta

Kontakt: Dr. Tobias Koepf