. .

Informacje o projekcie

01.10.2019 10:58 Wiek: 1 year

Dialog obywatelski i sympozjum trójstronne na temat "Europy socjalnej"

01.10.2019 - 02.10.2019

Foto: © Thomas Widenka/ BKM

©Stiftung Genshagen

Kwestia społecznego wymiaru Unii Europejskiej jest przedmiotem ożywionej dyskusji, na szczeblu europejskim omawianych jest kilka projektów. Z jednej strony, jest rzeczą oczywistą, że wpływ UE na politykę społeczną, tradycyjnie rozumianą jako domena narodowa, ma tendencję do zwiększania się; z drugiej strony, oskarżenie, że UE zaniedbuje politykę społeczną na rzecz rozwoju swojego centralnego projektu czyli rynku wewnętrznego wydaje się nadal aktualne.

Podczas dwudniowej imprezy zorganizowanej przez Fundację Genshagen we współpracy z Federalnym Ministerstwem Pracy i Spraw Socjalnych (BMAS) w dniach 1 i 2 października, wymiar społeczny Unii Europejskiej będzie omawiany z perspektywy niemiecko-francusko-polskiej w ramach dialogu obywatelskiego i sympozjum trójstronnego. Dialog obywatelski odbędzie się 1 października (14:00-18:30) z udziałem dr Schmachtenberga, sekretarza stanu w BMAS, w zamku Genshagen. Kwestie społeczno-polityczne i propozycje zgłaszane przez uczestniczących mieszkańców będą nie tylko wyrażane w ramach dialogu, ale będą również powiązane z debatą naukową i polityczną na temat przyszłego kształtowania europejskiej polityki społecznej prowadzoną przez wysokich rangą przedstawicieli trzech krajów podczas późniejszego sympozjum w dniu 2 października.

Czy jako obywatel jesteś zainteresowany uczestnictwem w dialogu obywatelskim (1 października)?

Tutaj znajdziesz oficjalne zaproszenie z dalszymi informacjami. Należy pamiętać, że liczba miejsc jest ograniczona, a rejestracja będzie ostateczna dopiero po potwierdzeniu przez Fundację Genshagen. Rejestracja jest możliwa do 22 września.

Partnerzy i sponsorzy: Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych (BMAS)

Kontakt: Marie Augère, Dr. Jana Windwehr