. .

Informacje o projekcie

15.02.2018 00:00 Wiek: 3 yrs

Francusko-Niemiecka Grupa Refleksyjna

15.02.2018 - 16.02.2018

Od 2014 r. Francusko-Niemiecka Grupa Refleksyjna składająca się z 20 francuskich i niemieckich członków reprezentujących dziedzinę nauki, gospodarki, dziennikarstwa i dziedziny pokrewne obraduje dwa razy do roku, koncentrując się na jednym temacie mającym związek z aktualną debatą europejską. Opierając się na wspólnej analizie sytuacji, Grupa dochodzi do porozumienia w zakresie konkretnych zaleceń dla działań politycznych, perspektyw dalszej pracy i tez, które następnie publikowane są jako wspólne stanowisko. Wyniki prac skierowane są do przedstawicieli świata polityki, dyplomacji, a także do szerszego kręgu odbiorców. Grupa postrzega siebie jako gremium, które wypracowuje impulsy przeznaczone dla proeuropejskiej francusko-niemieckiej opinii publicznej.

Partner: Comité d'études des relations franco-allemandes (Cerfa) des Institut français des relations internationales (Ifri)

Kontakt: dr Martin Koopmann