. .

Informacje o projekcie

10.12.2020 10:41 Wiek: -15 days

Warsztaty współpracy transgranicznej – Polska, Niemcy, Francja

10.12.2020 - 11.12.2020

Foto: ©Stiftung Genshagen | René Arnold

Z powodu aktualnej sytuacji spowodowanej koronawirusem wydarzenie zostaje przesunięte. Prosimy o wyrozumiałość.

Transgraniczna współpraca regionalna należy do szczególnie istotnych obszarów polityki europejskiej. Przez wiele dziesięcioleci Niemcy i Francja zdobywały na tym polu cenne doświadczenia, które teraz posłużyć mogą jako wszechstronne punkty odniesień we współpracy transgranicznej między Polską a Niemcami. Dla Brandenburgii współpraca z Polską na poziomie regionalnym określona jest w konstytucji i stanowi główny przedmiot zainteresowania polityki krajowej. Jakie są kluczowe wyzwania dla tej współpracy? Jakie nowe obszary należy jeszcze zainicjować? Jak można lepiej wykorzystać dostępny „zestaw instrumentów” współpracy transgranicznej?

Aby znaleźć odpowiedzi na te pytania, warto przyjrzeć się doświadczeniom niemiecko-francuskim. W ramach dwudniowych warsztatów trójstronnych z udziałem ekspertów i praktyków z Polski, Niemiec i Francji omówione zostaną główne wyzwania współpracy transgranicznej, co stanowić będzie również okazję do aktywnej wymiany doświadczeń.

W ramach warsztatu zapytaliśmy trzech ekspertów: Jaki wkład może wnieść współpraca transgraniczna w radzenie sobie ze skutkami pandemii korony?! Tutaj znajdą Państwo link do krótkiego wywiadu (wideo).

Partnerzy: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej (FWPN)

Kontakt: Stephen Bastos