. .

Informacje o projekcie

25.06.2020 14:23 Wiek: 212 days

Forum ekspertów Francusko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej

25.06.2020

Foto: ©Stiftung Genshagen | René Arnold

Z powodu aktualnej sytuacji spowodowanej koronawirusem wydarzenie zostaje przesunięte. Prosimy o wyrozumiałość.

Od 2016 r. Fundacja Genshagen jest partnerem Francusko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej promującej wybitne materiały dziennikarskie poświęcone tematom francusko-niemieckim oraz europejskim we wszystkich dziedzinach pracy dziennikarskiej. Ta należąca do najważniejszych europejskich wyróżnień medialnych nagroda przyznana została po raz pierwszy w 1983 r. przez rozgłośnię Saarländischer Rundfunk. Premiowane są prace dziennikarskie przyczyniające się do lepszego zrozumienia zjawisk zachodzących we Francji, w Niemczech i u ich europejskich sąsiadów. Oprócz nagród dla dziennikarzy organizatorzy przyznają także Wielką Francusko-Niemiecką Nagrodę Mediów organizacjom i osobom, które przez lata w szczególny sposób zasłużyły się dla francusko-niemieckiego i europejskiego porozumienia.

W przededniu przyznania nagrody Fundacja Genshagen organizuje tak zwane „forum ekspertów” Francusko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej, korespondujące tematycznie z przyznawanym wyróżnieniem. Informacja o laureacie i o temacie forum ekspertów w 2020 r. podana zostanie do wiadomości prawdopodobnie na początku lipca 2020 r.

Partnerzy: rozgłośnia Deutschlandradio, rozgłośnia Saarländischer Rundfunk, Francusko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska

Kontakt: Marie Augère