. .

Informacje o projekcie

04.12.2012 15:01 Wiek: 8 yrs

Niemcy wybrały – jak się mają teraz relacje francusko-niemieckie?
Aperitif Débat

04.12.2013

Zakres tematyczny "Stosunki niemiecko-francuskie".

Każda zmiana polityczna nad Sekwaną lub Szprewą prowadzi do ponownego określenia współpracy dwustronnej. Jak tym razem na te relacje wpłyną jesienne wybory do Bundestagu? Co oznaczałby dla stosunków niemiecko-francuskich ponowny wybór Pani Kanclerz? Jakie konsekwencje miałoby wprowadzenie wielkiej koalicji lub innej nowej konstelacji politycznej? W jaki sposób Berlin i Paryż w tym nowym kontekście podejdą do centralnych „placów budowy” w polityce europejskiej?

W trakcie dwugodzinnego wieczornego spotkania dyskusje na temat przyszłości dwustronnej współpracy prowadzić będą niemieccy i francuscy przedstawiciele świata polityki, nauki i/lub gospodarki wraz z szerokim kręgiem publiczności z Berlina i Brandenburgii. 

Kontakt: Stephen Bastos, Isabelle Maras