. .

Informacje o projekcie

01.02.2012 16:02 Wiek: 9 yrs

Misje w ramach WPBiO oraz współpraca cywilno-wojskowa w Trójkącie Weimarskim. Konferencja ekspercka

27.06.2011 - 28.06.2011

Projekt ten nawiązuje do konferencji eksperckiej, która odbyła się w Genshgaen na wiosnę 2010 r. Istotą tego projektu było pytanie o europejską koncepcję koordynacji cywilno-wojskowej oraz porównanie koncepcji Polski, Francji i Niemiec i debat narodowych na ten temat. Kraje Trójkąta Weimarskiego, silnie zaangażowane na arenie międzynarodowej, mogą wnieść znaczący wkład w powstanie „kultury koordynacji”, szczególnie w świetle zmian instytucjonalnych wprowadzonych przez Traktat Lizboński.


W ramach konferencji eksperckiej przedstawione i ocenione zostały pod względem ich zastosowania różne koncepcje ekspertów ds. polityki bezpieczeństwa. Do udziału zostało zaproszonych ok. 35 ekspertów z trzech krajów, w tym parlamentarzyści, pracownicy ministerstw, naukowcy oraz dziennikarze i przedstawiciele organizacji pozarządowych.


Wynikiem pierwszej konferencji w roku 2010 był ogólny bilans dotychczasowych doświadczeń z akcji cywilno-militarnych UE, przy uwzględnieniu narodowych koncepcji bezpieczeństwa i odbioru społecznego, z jakim akcje te się spotykały. Podstawą tegorocznej konferencji były zagadnienia wypracowane przez trójstronną grupę roboczą „Misje w ramach WPBiO oraz współpraca cywilno-wojskowa w Trójkącie Weimarskim”.
Osoby kontaktowe: Magdalena Kurpiewska, dr Cornelius Adebahr