. .

Informacje o projekcie

01.02.2012 16:26 Wiek: 9 yrs

Pojednanie i współpraca między Niemcami a Francją – perspektywy transferu doświadczeń w tym zakresie na obszar stosunków dwustronnych między innymi krajami. Projekt we współpracy z Niemiecko-Francuskim Instytutem w Ludwigsburgu (dfi). Workshop

16.03.2011 - 17.03.2011

Celem projektu jest opracowanie publikacji książkowej, która ma udzielić odpowiedzi na pytanie, czy z szerokiej gamy doświadczeń w obrębie stosunków niemiecko-francuskich da się wyciągnąć ogólne wnioski na temat podstaw oraz zasad funkcjonowania stosunków dwustronnych i czy inne państwa europejskie mogą skorzystać z tych doświadczeń.


W trakcie kilku warsztatów przygotowywane zostały kolejne artykuły poświęcone poszczególnym aspektom stosunków niemiecko-francuskich (np. wymianie młodzieży, współpracy gospodarczej oraz współpracy organów administracji itp.). W książce opisane zostały dotychczasowe doświadczenia w przeszczepianiu określonych metod współpracy i projektów na grunt współpracy polsko-niemieckiej oraz czesko-niemieckiej.


Inicjatorem i koordynatorem tego projektu był Niemiecko-Francuski Instytut w Ludwigsburgu (dfi), wsparcie finansowe zapewniła Fundacji Roberta Boscha. Fundacja Genshagen była partnerem projektu odpowiedzialnym za organizację i przeprowadzenie warsztatów, Fundacja była zaangażowana ponadto merytorycznie w redakcję publikacji.

Osoba kontaktowa: Chantal Mairesse