. .

Informacje o projekcie

12.11.2020 09:03 Wiek: -18 days

Brandenburskie rozmowy o Europie: „30 lat jedności Niemiec”

12.11.2020

Foto: ©Stiftung Genshagen

Wydarzenie w formacie cyfrowym

Zjednoczenie Niemiec w 1990 r. stanowi punkt zwrotny w historii Europy. Amerykański historyk Fritz Stern określił to wydarzenie jako „drugą szansę Niemców w tym stuleciu”. Jednocześnie jednak szansa ta wiązała się w odbiorze naszych europejskich sąsiadów nie tylko z nadziejami, lecz początkowo także z pewnymi wątpliwościami i obawami. Jak po 30 latach wygląda w Europie polityczny bilans zjednoczenia Niemiec? Jaką rolę odgrywają zjednoczone Niemcy w zmieniającej się Europie? Jaki obraz naszego kraju mają Polska i Francja, nasi sąsiedzi na wschodzie i zachodzie? I w jakiej relacji znajduje się to postrzeganie z zewnątrz względem niemieckiego autowizerunku?

Powyższe kwestie zamierzamy przedyskutować z wysokimi rangą partnerami z Polski i Francji. Ewentualnie wydarzeniu mogłoby towarzyszyć ukazanie się kolejnego wydania z cyklu „Genshagener Papiere”. Organizując „Brandenburskie rozmowy o Europie“, Fundacja Genshagen wspiera tworzenie sieci kontaktów osób i instytucji zainteresowanych kwestiami polityki europejskiej w Brandenburgii.

Kontakt: Dr. Tobias Koepf