. .

Informacje o projekcie

10.12.2019 13:47 Wiek: 1 year

Międzypokoleniowy Salon Muzyczny

10.12.2019

Harry's Freilach | ©Stiftung Genshagen

Jenny Wojtyczka & Philipp Altmann | ©Stiftung Genshagen

Pfarrer Bolz | ©Stiftung Genshagen

Publikum | ©Stiftung Genshagen

W dniu 10 grudnia 2019 r. w Pałacu Genshagen ponownie odbył się Międzypokoleniowy Salon Muzyczny. Każdego roku w okresie adwentu i Bożego Narodzenia, emeryci, dzieci i rodziny z regionu spotykają się w Genshagen, aby zapoznać się z muzyką z różnych kręgów kulturowych.

Oprócz powitań ze strony burmistrza Ludwigsfelde, Andreasa Igela oraz sołtysa Genshagen, Dirka Houschki, w tym roku w programie znalazł się również występ dzieci z przedszkola z Genshagen. W duchu dialogu międzyreligijnego motto brzmiało: „Happy Weihnukkah!” Zaprezentowano muzykę zaczerpniętą z chrześcijańskiej tradycji Świąt Bożego Narodzenia i żydowskiej tradycji Święta Poświęcenia Chanuka, gdyż obie uroczystości zbiegają się w 2019 roku. Na początku duet śpiewający „Jenny Wojtyczka & Philipp Altmann” animował gości z Genshagen i okolic do wspólnego śpiewania kolęd. Po krótkim wprowadzeniu na temat znaczenia święta Chanuka, muzycznym punktem kulminacyjnym programu był występ klezmerskiego zespołu „Harry's Freilach” z Harrym Timmermannem na klarnecie i Nikosem Tsiachrisem na gitarze. Na zakończenie pastor Michael Bolz czytał bożonarodzeniowe historie.

Kontakt: Noémi Kaufman