. .

Informacje o projekcie

01.10.2020 15:46 Wiek: -53 days

Weimar Plus Working Discussion: Nowe wyzwania dla procesu przystąpienia do UE na Bałkanach Zachodnich

01.10.2020 - 02.10.2020

Foto: ©Stiftung Genshagen | René Arnold

W marcu tego roku państwa członkowskie UE osiągnęły porozumienie w sprawie reformy procesu akcesyjnego. Dzięki temu możliwe było przezwyciężenie utrzymującej się blokady polityki rozszerzenia UE i podjęcie decyzji o rozpoczęciu rozmów akcesyjnych z Albanią i Macedonią Północną. W praktyce jednak wdrożenie nowej metodologii przystąpienia do UE stawia duże wyzwania zarówno przed państwami członkowskimi, jak i przed krajami kandydującymi z Europy Południowo-Wschodniej. Ponadto zaangażowanie UE na Bałkanach Zachodnich zwiększa się w związku z pokonywaniem kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa i jego społeczno-gospodarczych konsekwencji.

Podczas dwudniowych warsztatów spotkają się decydenci polityczni z Polski, Niemiec, Francji i Austrii, a także eksperci z ośrodków think tank i dziedzin nauki. Różnorodne formaty dyskusji stanowić będą ramy dla debaty poświęconej kształtowaniu przyszłej polityki rozszerzenia UE na Bałkanach Zachodnich, badaniu istniejących podobieństw i różnic w stanowiskach poszczególnych państw oraz sondowaniu potencjału współpracy.

W okresie poprzedzającym imprezę eksperci w krótkich filmach video podzielą się swoją oceną tego, co nowa metodologia akcesyjna i pandemia oznaczają dla integracji Bałkanów Zachodnich z UE.

Wydarzenie jest częścią cyklu „Kształtowanie spójności – sąsiedztwo w Europie”.

Partner: Austriacko-Francuskie Centrum Zbliżenia w Europie (ÖFZ)

Kontakt: Theresia Töglhofer