. .

Informacje o projekcie

06.11.2019 11:39 Wiek: 9 days

Warsztat: Rozwój obszarów wiejskich we europejskim porównaniu

06.11.2019 - 07.11.2019

Foto: ©Stiftung Genshagen

Wiele obszarów wiejskich w Europie stoi przed podobnymi wyzwaniami., chociaż przyczyny i zakres tych wyzwań są różne W obliczu zastoju lub nawet spadku przyrostu ludności utrzymanie odpowiedniej infrastruktury publicznej i usług użyteczności publicznej jest dużym wyzwaniem dla wielu gmin i regionów. Nie tylko istnieje zagrożenie dalszej emigracji, ale jednocześnie maleje zadowolenie i zaufanie obywateli wobec polityki. Jednocześnie jednak istnieją konkretne powody, aby spojrzeć bardziej pozytywnie na obszary wiejskie: utrzymującemu się negatywnemu rozwojowi populacji na wielu obszarach przeciwdziała konsolidacja lub nawet nowy wzrost liczby ludności poprzez powrót do miejsca zamieszkania i przypływ nowych obywateli do innych obszarach, cyfryzacja oferuje nowe możliwości zdecentralizowanej pracy, a w obliczu drastycznie rosnących cen mieszkań i dużego natężenia ruchu drogowego, życie wiejskie staje się atrakcyjniejsze niż życie w mieście, zwłaszcza dla młodych rodzin.

Podczas dwudniowych warsztatów omówimy te wyzwania i możliwości oraz możliwe strategie kształtowania rozwoju regionalnego na obszarach wiejskich z politykami i praktykami z Brandenburgii, przedstawicielami przemysłu i organizacji pozarządowych, a także zaproszonymi ekspertami z wybranych państw członkowskich UE o porównywalnych wyzwaniach polityki regionalnej. Uczestnicy będą mieli możliwość nawiązania dalszych kontaktów.

Wstęp za okazaniem zaproszenia.

Kontakt: Dr. Martin Koopmann