. .

Informacje o projekcie

19.03.2012 10:33 Wiek: 9 yrs

50 lat Traktatu Elizejskiego. Niemiecko-francuskie procesy decyzyjne w świetle wspólnego oświadczenia z 2003 roku

02.05.2012 - 03.05.2012

Zaplanowany na dwa lata projekt zainicjowało spotkanie grupy roboczej około trzydziestu niemieckich i francuskich naukowców i pracowników think tanków. Celem była dogłębna analiza reform instytucjonalnych stosunków niemiecko-francuskich i związanych z projektami inicjatyw, wprowadzonych przez oświadczenie niemiecko-francuskie ze stycznia 2003 roku a dotyczących ich realizacji i skuteczności.

W pierwszym etapie pracy w 2011 roku podczas dwóch warsztatów ukonstytuowała się grupa autorów; pierwsze wyniki ich pracy, odnosiły się do tematów „Polityka ochrony środowiska i polityka energetyczna” oraz „Integracja i pogłębienie UE” i dyskutowane były w ramach rozmowy ekspertów i decydentów.

Z okazji 50-tej rocznicy Traktatu Elizejskiego przypadającej w styczniu 2013 roku, w 2012 r. podczas drugiej rozmowy ekspertów przedstawione zostały wyniki pracy autorów odpowiedzialnych za pola tematyczne „Polityka gospodarcza i finansowa” oraz „Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa”. Zapoznali się z nimi przedstawiciele instytucji bezpośrednio biorących udział w procesie decyzyjnym i wspólnie je przedyskutowali. Spotkanie odbyło się w Pałacu Genshagen. Prace naukowe zostaną wydane w drugiej połowie 2013 roku w formie publikacji książkowej i zaprezentowane przy okazji 50-lecia Traktatu Elizejskiego szerszej publiczności w Genshagen/Berlinie i Paryżu.

Partnerzy: Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP), Université Cergy-Pontoise

Osoby kontaktowe: Chantal Mairesse