. .

Informacje o projekcie

08.09.2019 16:30 Wiek: 1 year

Dzień Otwartych Zabytków

08.09.2019

Foto: ©Stiftung Genshagen

Foto: ©Stiftung Genshagen

Foto: ©Stiftung Genshagen

Foto: ©Stiftung Genshagen

Foto: ©Stiftung Genshagen

Każdego roku we wrześniu obchodzony jest Dzień Otwartych Zabytków. Celem imprezy - koordynowanej przez Niemiecką Fundację Ochrony Zabytków - jest nieodpłatne udostępnianie zainteresowanej publiczności zabytków lub innych miejsc o znaczeniu historycznym. Ma to na celu uwrażliwienie społeczeństwa na znaczenie dziedzictwa kulturowego i wzbudzenie zainteresowania problematyką ochrony zabytków. Dzień Otwartych Zabytków jest niemieckim wkładem w European Heritage Days - ideę byłego francuskiego ministra kultury Jacka Langa.

8 września 2019 r. Fundacja Genshagen ponownie uczestniczyła w tym wydarzeniu i otwarła pomieszczenia pałacowe dla odwiedzających z okolicy, aby umożliwić im zarówno zwiedzanie, jak i wgląd w działania podejmowane przez Fundację. Oprócz imprez dla dzieci miały miejsce także oprowadzania z przewodnikiem po pałacu i parku. Ze sposobności zwiadzania Pałacu w ramach Dnia Otwartych Zabytków skorzystało ponad 700 odwiedzających.

Kontakt: Noémie Kaufman