. .

Informacje o projekcie

21.11.2018 00:00 Wiek: 2 yrs

Weimar Young Perspectives

21.11.2018 - 23.11.2018

Photo: © Stiftung Genshagen

Podczas jedenastego spotkania w ramach cyklu polsko-francusko-niemieckich warsztatów dla młodej kadry z obszarów polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa w centrum uwagi znalazły się dwa aspekty: aktualna globalna niestabilność strategiczna oraz możliwe reakcje Europy, a szczególnie Trójkąta Weimarskiego, na pojawiające się w tym kontekście wyzwania.

Oprócz roli Stanów Zjednoczonych, stanowiącej decydujący czynnik, przedmiotem dyskusji były: awans Chin do pozycji globalnego supermocarstwa, rola Rosji na arenie światowej oraz tendencje rozwojowe w globalnym systemie norm, w tym kryzys multilateralizmu. Uczestnicy spotkania doszli do wniosku, że Trójkąt Weimarski dysponuje obecnie względnie ograniczonymi możliwościami wpływu na pozycję Europy na globalnej scenie. Istotnej przyczyny tego stanu dopatrywano się w głębokich różnicach między Polską, Niemcami i Francją w odniesieniu do licznych problemów, a szczególnie w braku jasnej pozycji Niemiec w zakresie kwestii strategicznych.

Inauguracją projektu realizowanego wspólnie z Fundacją im. Friedricha Eberta było spotkanie w Berlinie z Siemtje Möller - członkinią klubu parlamentarnego SPD i członkinią Komisji ds. Obrony w Niemieckim Bundestagu

Partner: Fundacja im. Friedricha Eberta (FES)

Kontakt: dr Tobias Koepf