. .

Informacje o projekcie

11.02.2015 14:11 Wiek: 6 yrs

Szkoła letnia w Genshagen

19.08.2015 - 28.08.2015

Trójstronna Szkoła Letnia w Genshagen zajmowała się w 2015 r. tematem polityki obronnej. Dwudziestu trzech studentów z krajów obszaru Trójkata Weimarskiego spotkało się od 19 do 28 sierpnia w Pałacu Genshagen.

Uczestnicy dyskutowali między sobą i z różnymi zaprosyonymi wykładowcami o obecnych perspektywach narodowych w europejskiej polityce obronnej.  Głównym tematem zainteresowania, zaraz obok intensywnej wymiany różnych perspektyw zagrożenia w Polsce, Niemczech i Francji, była rola tych trzech państw we wspólnej polityce bezpieczeństwa i obrony w Unii Euopejskiej i NATO. Uczestnicy doszli do wniosku, że mimo różnych założeń i priorytetów te trzy narodowe stanowiska są ze sobą połączone i od Trójkąta Weimarskiego mogą wychodzić ważne impulsy dla rozwoju europejskiej polityki obronnej.

W ramach serii spotkań „Students meet practitioners“ uczestnicy mieli okazję nieformalnie porozmawiać z praktykami o ich pracy i drodze zawodowej. Program Szkoły letniej został dopełniony przez „Study trip“ do Federalnego Ministerstwa Obrony i Ambasady Francuskiej w Berlinie. Tam uczetnicy szkoły mogli przedyskutować swoje wnioski z dyskusji z decydentami i uzyskać wgląd w temat z pierwszej ręki.

Szkoła Letnia 2015 w Genshagen była finansowana ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RFN,  Institut d’Études Politiques de Strasbourg, Uniwersytetu Europejskiego Viadrina i Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki.

Więcej informacji o Szkole Letniej w Genshagen: https://www.facebook.com/GenshagenSummerSchool 

Partnerzy: Uniwersytet Europejski Viadrina, Institut d’Études Politiques de Strasbourg, Uniwersytet Jagielloński

Kontakt: dr. Tobias Koepf