. .

Informacje o projekcie

08.09.2019 16:30 Wiek: 9 days

Dzień Otwartych Zabytków

08.09.2019

Foto: ©Stiftung Genshagen

Każdego roku we wrześniu obchodzimy Dzień Otwartych Zabytków. Celem imprezy - koordynowanej przez Niemiecką Fundację Ochrony Zabytków - jest nieodpłatne udostępnianie zainteresowanej publiczności zabytków lub innych miejsc o znaczeniu historycznym. Ma to na celu uwrażliwienie społeczeństwa na znaczenie dziedzictwa kulturowego i wzbudzenie zainteresowania problematyką ochrony zabytków. Dzień Otwartych Zabytków jest niemieckim wkładem w European Heritage Days - ideę byłego francuskiego ministra kultury Jacka Langa.

8 września 2019 r. Fundacja ponownie uczestniczy w obchodach tego dnia. Otwarcie pałacu dla osób z regionu będzie okazją do tego, aby umożliwić odwiedzającym wgląd w działania podejmowane przez Fundację także poza regularnymi imprezami. Oprócz prezentacji ofert programowych dla dzieci odbędą się również oprowadzania z przewodnikiem po pałacu i parku.

Kontakt: Noémie Kaufman