. .

Informacje o projekcie

22.05.2019 16:46 Wiek: 2 yrs

Okrągły stół Trójkąta Weimarskiego: dziesięć lat partnerstwa wschodniego UE

22.05.2019 - 23.05.2019

Foto: ©Stiftung Genshagen

Foto: ©Stiftung Genshagen

Tegoroczny Okrągły Stół Trójkąta Weimarskiego nosił tytuł "10 years of EU Eastern Partnership. Taking stock and charting the way forward. Towards a new roadmap for the Eastern Partnership". W ciągu dwóch dni około 30 ekspertów i przedstawicieli ministerstw spraw zagranicznych Niemiec, Francji i Polski narysowało krytyczny bilans Partnerstwa Wschodniego i omówiło jego przyszły kształt.

Partnerstwo Wschodnie UE powstało z inicjatywy Polski i Szwecji w maju 2009 roku. Celem było pogłębienie stosunków między UE a sześcioma państwami Europy Wschodniej: Armenią, Azerbejdżanem, Białorusią, Gruzją, Mołdawią i Ukrainą, wsparcie wysiłków reformatorskich na rzecz transformacji politycznej, gospodarczej i społecznej tych państw oraz wzmocnienie współpracy regionalnej.

Zaangażowane i kontrowersyjne debaty podczas tegorocznego Okrągłego Stołu Trójkąta Weimarskiego pokazały wyraźnie, że pomimo znacznych postępów nadal istnieją poważne wyzwania, które wymagają zwiększonego zaangażowania UE. Zawarto ważne układy o stowarzyszeniu, umowy handlowe i liberalizację reżimu wizowego z Ukrainą, Gruzją i Mołdawią w szczególności. Niemniej jednak zagrożenia dla bezpieczeństwa we wschodnim sąsiedztwie UE zwiększyły się, a ogólna niestabilność wzrosła. Powodzenie Partnerstwa Wschodniego musi zatem z jednej strony uwzględniać złożoną i bardzo zróżnicowaną rzeczywistość sześciu uczestniczących państw oraz różne interesy wewnątrz UE, a z drugiej strony nie może zawieść niekiedy znacznych oczekiwań obywateli państw objętych Partnerstwem Wschodnim.

Okrągły Stół w Trójkącie Weimarskim odbył się zgodnie z regułą Chatham House.

Partnerzy: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej (FWPN)

Instytucje finansujące: Auswärtiges Amt

Kontakt: Stephen Bastos