. .

Informacje o projekcie

04.12.2012 11:06 Wiek: 8 yrs

50 lat Traktatu Elizejskiego. Niemiecko-francuskie procesy decyzyjne. Publiczna prezentacja rezultatów projektu

03.06.2013

Zakres tematyczny "Stosunki niemiecko-francuskie".

 

Ten wspólny projekt Fundacji Genshagen oraz Niemieckiego Towarzystwa Polityki Zagranicznej (DGAP) i Uniwersytetu Cergy-Pontoise rozpoczął się w 2011 roku. Jego celem jest dogłębna analiza niemiecko-francuskich kanałów komunikacji oraz procesów decyzyjnych z dziedziny polityki europejskiej pod kątem jej skuteczności. Analizą objętych będzie dziesięć ostatnich lat.

W tym celu trzydziestu niemieckich i francuskich naukowców z think tanków i uczelni wyższych zostało połączonych w dwunarodowe tandemy, które przeprowadzą studia przypadków dotyczące czterech zagadnień polityki zagranicznej: "Polityka w dziedzinie środowiska i polityka energetyczna", "Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa", "Polityka gospodarcza i finansowa", "Integracja europejska i jej pogłębianie”. Studia przypadków są w dużej mierze oparte na wywiadach z niemieckimi i francuskimi przedstawicielami świata polityki.

Wyniki badań zostaną wydane w formie publikacji książkowej w języku niemieckim i francuskim wiosną 2013 roku. Równolegle w krótkiej formie „policy paper” opublikowane zostaną najistotniejsze rezultaty analizy wraz z zaleceniami politycznymi. Wyniki projektu prezentowane będą szerszej publiczności i dyskutowane w Paryżu, Berlinie i Brukseli. Pierwsza prezentacja książki ma miejsce 3 czerwca w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RFN. Udział w prezentacji potwierdził Sekretarz Stanu w MSZ pan Michael Link, poseł do Bundestagu.

 

Partnerzy: Niemieckie Towarzystwo Polityki Zagranicznej (DGAP), Uniwersytet Cergy-Pontoise

Kontakt: Chantal Mairesse, Nina Henke