. .

Informacje o projekcie

02.10.2013 14:49 Wiek: 7 yrs

Prąd z pustyni – współpraca niemiecko-francuska

05.11.2013

Należy wzmocnić wymianę pomiędzy niemieckimi i francuskimi ekspertami z zakresu polityki, przemysłu i nauki, aby wesprzeć współpracę dwustronną i unaocznić przetarcie możliwych szlaków dla realizacji wspólnych strategii i projektów. Na zakończenie należałoby zdefiniować potencjalne perspektywy, punkty widzenia i konkretne formy kooperacji na przyszłość.

Partner: dii GmbH, Stiftung Wissenschaft und Politik, Notre Europe – Institut Jacques Delors