. .

Informacje o projekcie

12.07.2018 00:00 Wiek: 2 yrs

Po Radzie Europejskiej: Jakie są niemieckio-francuskie perspektywy dla Europy?

12.07.2018

© Charlotte Desfarges

© Charlotte Desfarges

© Charlotte Desfarges

We współpracy z Institut Montaigne, Fundacja Genshagen organizuje 12 lipca 2018 w Paryżu dyskusję pomiędzy Peter'em Altmaier, ministrem gospodarki i energii, i Henri de Catries, dyrektorem Institut Montaigne. Dyskusja odbędzie się w Maison de la Chimie w Paryżu, od 8.30 do 10.00. Rozmowa będzie animowana przez Nicolas Barré, dyrektora redakcji Les Echos.

Komisja europejska debatowała 28 i 29 czerwca br przede wszystkim o kwestiach polityki migracyjnej oraz zarządzania zapytaniami o azyl, nie poświęcając wystarczająco czasu na rozmowy o reformie strefy euro, które zostały przeniesione na następny grudzień. Na poziomie ekonomicznym umowa, która zawarto, zawiera jednak oświadczenie o potrzebie podtrzymania wielostronnego porządku światowego, zagrożonego dzisiaj przez politykę handlową Stanów Zjednoczonych, tak jak wzmocnienie europejskiej architektury fiskalnej oraz rozbudowa cyfrowego rynku wewnętrznego. W Europie tak głęboko podzielonej przez problematykę migracji oraz podczas gdy Niemcy same się znajdują w ciężkim kryzysie politycznym, jaką rolę może odegrać para francusko-niemiecka w obronie konkurencyjności kontynentu, podtrzymując przy tym dobrobyt obywateli Europy? To pytanie oraz inne kwestie związane z polityką ekonomiczną będą tematem dyskusji.

Obowiązkowa rejestracja na stronie Institut Montaigne: tutaj

Partnerzy: Institut Montaigne

Kontakt: Dr. Martin Koopmann, Marie Augère