. .

biograficzne fakty

Elisabeth Hoffmann


Foto: © Stiftung Genshagen | René Arnold

Function PL: Koordynator projektów
Telefon PL: +49-3378-8059-51
Fax PL:
E-Mail PL: hoffmann@stiftung-genshagen.de
Abteilung PL: Europejski Dialog – O Europie politycznie


Elisabeth Hoffmann studiowała stosunki niemiecko-francuskie (B.A.) i studia studiów latynoamerykanistyczne (dyplom) ze specjalizacją nauki polityczne na uniwersytecie w Kolonii, Sciences Po w Paryżu i Paris III- Sorbonne Nouvelle. W ramach studiów uczestniczyła w programie doskonałości DAAD w Paryżu. Przy wsparciu stypendialnym francuskiego Ministerstwa Oświaty odbyła francusko-niemiecką praktykę parlamentarną. W 2016 r. uzyskała ponadto certyfikat kierownika projektu wg metodyki IPMA.

Po studiach została pracownikiem naukowym Katedry im. Jeana Monneta w Kolonii zajmowanej przez profesora Wolfganga Wesselsa, gdzie odpowiadała za projekt europejskiej sieci „THESEUS“. Pracowała ponadto dla Fundacji im. im. Fritza Thyssena, Fundacji im. Aleksandra von Humboldta oraz dla European Learning Industry Group (ELIG).

Od kwietnia 2016 r. Elisabeth Hoffmann jest koordynatorem projektów w Fundacji Genshagen.

Specjalizacja: stosunki francusko-niemieckie, relacje UE z Ameryką Łacińską, parlamenty narodowe w UE

Języki: niemiecki, francuski, hiszpański, angielski, portugalski (podstawowy)