. .

biograficzne fakty

Philipp Kahlert


Function PL: Asystent projektów
Telefon PL: +49-3378-8059-51
Fax PL:
E-Mail PL: kahlert@stiftung-genshagen.de
Abteilung PL: Dialog Europejski- o Europie politycznie


·         Philipp Kahlert jest doktorantem w Katedrze Stosunków Międzynarodowych i Polityki

Europejskiej na Uniwersytecie Marcina Lutra w Halle-Wittenbergu i obecnie pracuje nad swoją dysertacją na temat "Przywództwa politycznego" w Unii Europejskiej. Wcześniej ukończył tam studia magisterskie z zakresu nauk politycznych i filologii francuskiej. Przedmiotem jego pracy dyplomowej było badanie funkcji trójkąta weimarskiego w UE na tle kryzysów europejskich. Międzynarodowe doświadczenie zdobywał we Francji podczas studiów Erasmus na Université Paris-X Nanterre.

·        Od lipca 2018 r. do lutego 2019 r. był asystentem naukowym w Katedrze Stosunków Międzynarodowych i Polityki Europejskiej na Uniwersytecie w Halle. Wcześniej doświadczenie praktyczne zdobywał podczas studiów w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Niemczech, w administracji niemieckiego Bundestagu i wreszcie jako asystent naukowy w "Zeitschrift für Parlamentsfragen" (ZParl).

·         Philipp Kahlert jest asystentem projektów w Fundacji Genshagen od marca 2019 roku i zastępuje Elisabeth Hoffmann.

 

·         Wiedza fachowa i ukierunkowanie tematyczne:

Przywództwo polityczne w Unii Europejskiej, stosunki francusko-niemieckie, trójkąt weimarski

 

Języki: Niemiecki, Angielski, Francuski.