. .

biograficzne fakty

dr Michał Kuź


Function PL: Koordynator Projektów
Telefon PL: +49-3378-8059-19
Fax PL:
E-Mail PL: kuz@stiftung-genshagen.de
Abteilung PL: Dialog Europejski -o Europie politycznie


Michał Kuź studiował politologię, filologię angielską i amerykanistykę na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie Warszawskim oraz Louisiana State University w USA. Na tej ostatniej uczelni obronił w 2014 roku doktorat pod tytułem: "Alexis de Tocqueville's Political Science of Revolutions. Theory and Application".

Jest laureatem stypendium Fulbrighta. Był też stypendystą Louisiana State University, gdzie pełnił funkcję asystenta. Po studiach objął stanowisko adiunkta na Uczelni Łazarskiego w Warszawie na anglojęzycznym kierunku International Relations. W latach 2014-2018 wykładał również na UW oraz w Collegium Civitas. Był współzałożycielem internetowego pisma Nowa Konfederacja; ekspertem think tanku Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego w zakresie stosunków międzynarodowych oraz globalizacji, a także stałym współpracownikiem dziennika "Rzeczpospolita" i współredaktorem kwartalnika "Pressje". Komentował rzeczywistość polityczną i stosunki międzynarodowe dla licznych mediów elektronicznych, stacji telewizyjnych oraz rozgłośni radiowych.

Od października 2018 Michał Kuź jest Koordynatorem Projektów w Fundacji Genshagen.

Specjalizacja: stosunki transatlantyckie, stosunki polsko-niemieckie, systemy partyjne, polska, niemiecka i anglosaska myśl polityczna.

Języki: polski, angielski, niemiecki