. .

O nas

Myśl przewodnia działu Dialog Europejski- o Europe politycznie

W ramach inicjatyw działu Dialog Europejski Fundacja Genshagen poświęca uwagę politycznemu wymiarowi przyszłości Europy. U podstaw naszej działalności leży przekonanie o konieczności utrwalania i pogłębiania integracji europejskiej w celu zapewnienia na stałe pokoju, wolności, solidarności i dobrobytu w Europie. Praca w dziale Dialog Europejski służy refleksji nad wewnętrzną spójnością Unii Europejskiej, jej działaniami politycznymi i rolą w świecie. Obszarem szczególnego zainteresowania jest współpraca niemiecko-francuska i współpraca niemiecko-polska oraz kooperacja w ramach Trójkąta Weimarskiego z uwzględnieniem innych europejskich i pozaeuropejskich partnerów.

Dialog Europejski obrał za cele swojej działalności:

• wspieranie europejskich debat politycznych w Niemczech, Francji, Polsce i innych krajach europejskich, inspirowanie ich poprzez nowe koncepcje i propagowanie ponad granicami państwowymi,

• wspieranie wymiany poglądów pomiędzy decydentami ze świata polityki, gospodarki i społeczeństwa mającej na celu wypracowywanie rozwiązań a tym samym przyczynianie się do szukania odpowiedzi na ważne pytania dotyczące przyszłości europejskiej,

• przybliżanie tematu integracji europejskiej szerokiej publiczności w celu trwałego zakorzenienia tej idei w społeczeństwie obywatelskim.

Formaty i metody pracy

Aktywność działu Dialog Europejski przyjmuje różne formy. W ramach konferencji czołowe miejsce zajmuje prowadzenie kontrowersyjnych dyskusji pomiędzy politycznymi decydentami i ekspertami z wybranych dziedzin dotyczących poszczególnych zagadnień polityki europejskiej - zwykle z zachowaniem reguł Chatham House. Rezultatem prowadzonych dyskusji bywa powołanie grup roboczych, które poświęcają swoją uwagę konkretnym pytaniom lub opracowywaniu koncepcji nowych projektów. Strategiczne kwestie przyszłości Europy rozpatrywane są pod kątem różnorodnych tematycznych punktów ciężkości w ramach dużych publicznych i interdyscyplinarnych konferencji. Ponadto ważną rolę odgrywają innowacyjne projekty dla młodych profesjonalistów, które wspierają bezpośrednią wymianę zdań na tematy europejskie pomiędzy młodymi uczestnikami. Serie publikacji Genshagener Papiere i Genshagener Schriften uzupełniają projekty działu Dialog Europejski.