. .

Informacje o projekcie

14.06.2018 00:00 Wiek: 156 days

1918 – 1945 – 2018: lekcje dla Europy? Refleksje z Trójkąta Weimarskiego na temat przyszłości integracji europejskiej

14.06.2018

Foto: © Stiftung Genshagen | René Arnold

Bodźce do zacieśniania więzi wśród państw i społeczeństw europejskich, większej kooperacji i stabilizacji pokoju pojawiały się w ciągu ubiegłych 100 lat zawsze wtedy, gdy Europa konfrontowana była z katastrofami. Idee Richarda Coudenhove-Kalergi na temat unii paneuropejskiej formułowane po pierwszej wojnie światowej wyprzedzały ducha tamtych czasów. Dopiero w konsekwencji drugiej wojny światowej doszło do otwarcia się społeczeństw na ideę nowej Europy. Państwa narodowe scedowały część swoich suwerennych praw na poziom europejski. Po zakończeniu zimnej wojny unijny dorobek prawny rozszerzany był stopniowo na państwa Europy Środkowej i Wschodniej przystępujące do UE. W którym miejscu znajdujemy się dzisiaj, 100 lat po zakończeniu pierwszej wojny światowej, co dla Polski skutkowało przywróceniem jej państwowości? Unia Europejska narażona jest na różnorodne zagrożenia, poczynając od zaplanowanego brexitu, poprzez kwestionowanie filarów Wspólnoty, takich jak wspólna waluta, zniesienie kontroli granicznych w strefie Schengen, aż po oddalenie się wielu obywateli od europejskiego procesu integracji. Czy dzisiaj istnieją jeszcze wspólne perspektywy europejskie? Czy z doświadczeń roku 1918 i następujących potem dziesięcioleci można wyciągnąć naukę, która byłaby pomocna w pokonaniu obecnego kryzysu europejskiego? W kontekście rocznic przypadających w 2018 roku Fundacja Genshagen, Niemiecki Instytut Kultury Polskiej i Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki zamierzają spojrzeć w przyszłość, koncentrując się przy tym na perspektywach krajów Trójkąta Weimarskiego.

Partnerzy: Niemiecki Instytut Kultury Polskiej i Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki

Kontakt: dr Martin Koopmann, N.N.