. .

Informacje o projekcie

11.10.2016 13:36 Wiek: 2 yrs

Francusko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska

03.07.2018

Od 2016 r. Fundacja Genshagen jest partnerem Francusko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej, której celem jest wyróżnianie wybitnych materiałów dziennikarskich poświęconych tematom francusko-niemieckim oraz europejskim we wszystkich dziedzinach pracy dziennikarskiej, a także utwierdzanie autorów i redakcji w obranych kierunkach pracy. Ta należąca do najważniejszych europejskich wyróżnień medialnych nagroda przyznana została po raz pierwszy w 1983 r. przez rozgłośnię Saarländischer Rundfunk. Premiowane są prace dziennikarskie przyczyniające się do porozumienia między Francją, Niemcami i ich europejskimi sąsiadami. Oprócz nagród dla dziennikarzy organizatorzy przyznają także Wielką Francusko-Niemiecką Nagrodę Mediów organizacjom i osobom, które przez lata w szczególny sposób zasłużyły się dla francusko-niemieckiego i europejskiego porozumienia. W 2018 r. laureaci uhonorowani zostaną w Berlinie. Fundacja Genshagen organizuje we współpracy z Fundacją im. Roberta Schumana tak zwane "Forum Ekspertów", które odbędzie się bezpośrednio przed przyznaniem nagrody z udziałem laureata Nagrody Mediów.

Partnerzy: 16 partnerów, m.in. ZDF, Deutschlandradio, France Télévisions, ARTE, Deutsche Welle, SaarLB, Europe 1, Radio France, a w roli lidera Saarländischer Rundfunk

Kontakt: dr Martin Koopmann, Marie Augère