. .

Informacje o projekcie

21.11.2018 00:00 Wiek: 62 days

Weimar Young Perspectives

21.11.2018 - 23.11.2018

Photo: © Stiftung Genshagen

Wydarzenie to jest jedenastym z kolei spotkaniem w ramach cyklu polsko-francusko-niemieckich warsztatów poświęconych wiodącym tematom w polityce europejskiej ze zwróceniem szczególnej uwagi na sprawy zagraniczne i bezpieczeństwo. Odbiorcami docelowymi są młodzi przedstawiciele z obszarów polityki, administracji i gospodarki oraz ośrodków think tank. Przy ich pomocy planuje się rozbudować sieć powiązań między trzema współpracującymi krajami. Młoda kadra kierownicza przeprowadzi analizę opcji dla wspólnego europejskiego działania w specyficznym spektrum tematycznym polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa, a następnie opcje te podda pod dyskusję, m.in. również z politycznymi decydentami w Berlinie. Z partnerem projektu, Fundacją im. Friedricha Eberta prowadzone są obecnie uzgodnienia w zakresie szczegółowej tematyki warsztatów w 2018 r.

Wstęp za okazaniem zaproszenia.

Partner: Fundacja im. Friedricha Eberta (FES)

Kontakt: dr Tobias Koepf