. .

Informacje o projekcie

11.10.2016 13:36 Wiek: 2 yrs

Okrągły stół Trójkąta Weimarskiego

17.05.2018 - 18.05.2018

Foto: © Stiftung Genshagen | René Arnold

Trójkąt Weimarski nie pretenduje do roli incjatora dalszej integracji europejskiej. W niektórych dziedzinach polityki europejskiej pożądane byłoby jednak na tyle ścisłe dostosowanie interesów i celów krajów Trójkąta, aby stworzyły one podstawę do wykształcenia niezbędnych wspólnych stanowisk w UE. Wychodząc z takiego założenia, Fundacja Genshagen wspólnie z różnymi organizacjami partnerskimi organizuje corocznie od 2012 r. trójstronną dyskusję ekspertów. Również w 2018 r. zaplanowano spotkanie, podczas którego mają zostać przeanalizowane najważniejsze tematy polityki europejskiej w kontekście trójstronnym. Wydarzenie to ma na celu zidentyfikowanie politycznych linii kompromisu między Berlinem, Paryżem a Warszawą i przeanalizowanie możliwych potencjałów współpracy między partnerskimi krajami. Dokładny zakres tematyczny Roundtable ustalony zostanie na początku 2018 r.

Wstęp za okazaniem zaproszenia.

Partner: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej (FWPN)

Kontakt: Stephen Bastos, N.N.