. .

O publikacji

01.12.2010 00:00 Wiek: 10 yrs
Kategoria: ED, Publikationen, Genshagener Papiere

Energy Cooperation under the Aegis of the Weimar Triangle


Nr 3 - grudzień 2010

Autor: Sami Andoura

Niniejsza publikacja powstała w powiązaniu z konferencją „Grupa robocza Trójkąta Weimarskiego - europejskie rozmowy eksperckie”, którą zorganizowała Fundacja Genshagen wspólnie z Fundacją im. Friedricha Eberta oraz polsko-niemieckim magazynem DIALOG. Dziedzina energii i zrównoważonego rozwoju daje wiele możliwości na ożywienie kooperacji w ramach Trójkąta Weimarskiego, zwłaszcza w kontekście najnowszych deklaracji liderów politycznych z Niemiec, Francji i Polski o woli zacieśniania trójstronnej współpracy. Niemcy, Polska i Francja znacznie różnią się pod względem strategii energetycznych, struktury przemysłu, zaplecza technologicznego, instytucji, praktyk reglamentacyjnych, jak również miksu energetycznego. Dlatego zbliżenie pozycji tych krajów w ramach Trójkąta Weimarskiego mogłoby otworzyć drogę do wzmocnienia współpracy w dziedzinie energetyki między wszystkimi państwami członkowskimi Unii i ułatwić prace nad tworzeniem wspólnej europejskiej polityki energetycznej. Ponadto Trójkąt Weimarski mógłby odgrywać rolę mediatora pomiędzy partnerami europejskimi oraz eliminować spory zanim dojdzie do kryzysu całej Unii. Współpraca Niemiec, Francji i Polski powinna obejmować projekty ad hoc, inicjatywy międzynarodowe, międzyregionalne i międzyrządowe i opierać się na następujących trzech filarach: wspólne badania naukowe, rozwój regionalnych sieci współpracy oraz wypracowanie wspólnego stanowiska wobec zewnętrznego zaopatrzenia energetycznego Unii. 

 


Pliki:
 Genshagener Papiere Nr.3 (518 kB)