. .

O publikacji

22.04.2020 15:41 Wiek: 1 year
Kategoria: ED, Genshagener Papiere

Genshagener Papier N°24 “The Third Side of the Weimar Triangle: Franco-Polish Relations in the Trilateral Context”


kwiecień 2020 r.

Na początku lutego 2020 r. prezydent Francji Emmanuel Macron po raz pierwszy podczas swojej kadencji odwiedził Polskę. Wizyta ta była między innymi reakcją na znaczące pogorszenie relacji między Paryżem a Warszawą w ciągu ubiegłych lat i koncentrowała się na staraniach o nadanie nowej dynamiki stosunkom dwustronnym między oboma państwami. Odnosząc się do tego wydarzenia, troje autorów z Polski, Niemiec i Francji w kompleksowy sposób naświetla aktualny stan stosunków polsko-francuskich, określanych często jako najsłabsza strona Trójkąta Weimarskiego, i przedstawia konkretne propozycje ożywienia tych relacji.

Jérôme Heurtaux jest dyrektorem Centre français de recherche en sciences sociales (CEFRES) w Pradze, profesorem uczelnianym w dziedzinie nauk politycznych na Uniwersytecie Paris-Dauphine, współpracującym również z instytutem IRMC w Tunisie.

Elsa Tulmets jest koordynatorką programu „Pensées françaises contemporaines”, realizowanego przez Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą w kooperacji z Uniwersytetem Paryskim 1 Panthéon-Sorbonne i ośrodkiem badawczym Centre Marc Bloch w Berlinie. Z Centre Marc Bloch łączy ją ponadto współpraca naukowa.

Pawel Zerka pełni funkcję policy fellow w paryskim biurze Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych (ECFR).