. .

O publikacji

04.09.2015 12:59 Wiek: 5 yrs
Kategoria: ED, Genshagener Papiere

Wiele europejskich żołnierzy nie tworzy jeszcze europejskiej armii


grudzień 2012

Autor: Claudia Major

Wydawca: Fundacja Genshagen

Żeby pokonać przepaść między możliwościami działania w ramach polityki bezpieczeństwa i obrony z jednej strony i ekonomicznym znaczeniem UE z drugiej, w dyskusjach ponownie pojawia się pomysł utworzenia europejskiej armii. W swoim artykule Claudia Major analizuje warunki potrzebne do stworzenia europejskiej armii. Podejmuje również kwestię tego, jak sensowna i realistyczna jest ta koncepcja dzisiaj i jakie można przedstawić scenariusze rozwoju.