. .

O publikacji

26.04.2012 11:40 Wiek: 9 yrs
Kategoria: ED, Genshagener Schriften, Publikationen

Genshagener Schriften - Nowe drogi do nowej Europy


50-ta rocznica podpisania Traktatu Elizejskiego 22 stycznia 2013 stwarza odpowiednią okazję, by przyjrzeć się stosunkom niemiecko-francuskim w Europie. Skutki przełomu z 1989 roku dotyczyły nie tylko na globalnego i europejskiego poziomu. Także stosunki niemiecko-francuskie stanęły w obliczu nowych i znaczących wyzwań. Obecnie integracja europejska znajduje się w krytycznym okresie przejściowym i analiza pierwszych dwóch dekad niemiecko-francuskich stosunków po zakończeniu zimnej wojny i zjednoczeniu Niemiec jest spóźniona. W ramach cyklu publikacji rozpatrywane będą zarówno poszczególne zagadnienia polityki europejskiej, jak również rozwój instytucjonalny UE, aspekty związane z opinią publiczną oraz współpraca społeczeństwa obywatelskiego. W ten sposób powstaje obraz nieustannej niemiecko-francuskiej wspólnoty dla odpowiedzialności, dla której jedyną realistyczną alternatywą byłaby dezintegracja Europy.