. .

25 lat Genshagen

Dialog, spotkanie i sztuka jako szansa dla Europy

W 2018/2019 r. Fundacja Genshagen obchodzi 25-lecie swojego istnienia. Z tej okazji pragniemy wspólnie z partnerami, instytucjami finansującymi i przyjaciółmi Fundacji z krajów Trójkąta Weimarskiego spojrzeć zarówno na minione lata, jak i w przyszłość. W ciągu całego roku przypomnimy sobie wiele momentów i zwrócimy uwagę na różne aspekty ukazujące pracę Fundacji oraz francuskie, niemieckie i polskie wyobrażenia o przyszłości Europy.

 

Pracować w takim szczególnym miejscu jak Pałac Genshagen to zarazem przywilej i zobowiązanie. O szczęściu, wyzwaniach i perspektywach wiążących się z pracą w zabytkowym obiekcie opowiadają w wywiadzie kierujący Fundacją Genshagen członkowie zarządu: dr Angelika Eder i dr Martin Koopmann.

więcej

Wiodące znaczenie dla Fundacji Genshagen ma przybliżenie młodym ludziom Europy i zapoznanie ich z ideą integracji europejskiej. W ciągu ostatnich lat Fundacja zrealizowała w tym celu wiele projektów. Jednym z nich jest projekt Europamobil.

więcej

W ostatnich 25. latach artystki i artyści uczynili zamek Genshagen wraz z otaczającym go parkiem miejscem spotkań i artystycznej wymiany. Fundacja Genshagen przypisuje bowiem sztuce i kulturze istotne znaczenie dla europejskiej tożsamości oraz dla liberalnego i demokratycznego współżycia w Europie.

więcej

Fundacja Genshagen liczy sobie prawie tyle lat co Trójkąt Weimarski - i nie jest to przypadek: wraz z końcem zimnej wojny otworzyły się granice w Europie, Wschód i Zachód zbliżyły się do siebie i wzrosła potrzeba porozumienia, stworzenia pełniejszej wspólnoty i spójności politycznej.

więcej

Stephanie Jakowetz (odpowiedzialna za sekretariat) i Irmgard Ebel (zajmująca się organizacją imprez) opowiadają o swojej codziennej pracy w Fundacji Genshagen.

więcej

„Wsparcie różnorodności kulturowej Europy” to jeden z głównych celów, jakie Fundacja Genshagen formułuje w swoim profilu. Jak realizowany jest ten ambitny cel? Jak cel ten urzeczywistnia się w projektach Fundacji? Jaki rozwój zaobserwować można było na przestrzeni lat w tym zakresie?

więcej

Dr Angelika Eder i dr Martin Koopmann, członkowie zarządu i dyrektorzy działów Fundacji Genshagen, opisują w wywiadzie, jak postrzegają przeszłość i przyszłość Fundacji.

więcej

Christine de Mazières, wiceprzewodnicząca Rady Fundacji Genshagen wspomina okres powstania Berlińsko-Brandenburskiego Instytutu Współpracy Niemiecko-Francuskiej w Europie

więcej