. .

Informacje o projekcie

17.09.2018 10:38 Wiek: 3 yrs

Przybliżyć młodzieży Europę dzięki Europamobil

Foto: © Stiftung Genshagen | Charlotte Müller

Wiodące znaczenie dla Fundacji Genshagen ma przybliżenie młodym ludziom Europy i zapoznanie ich z ideą integracji europejskiej. W ciągu ostatnich lat Fundacja zrealizowała w tym celu wiele projektów. Jednym z nich jest projekt Europamobil.

Począwszy od 2009 roku, specjalny autokar przemierza corocznie we wrześniu wiejskie regiony w Polsce, Niemczech i Francji, docierając z przesłaniem projektu do tamtejszych szkół. Na jego „pokładzie“ podróżuje dwudziestu studentów z różnych krajów europejskich, którzy po dotarciu na miejsce przeprowadzają z uczniami warsztaty skoncentrowane na zagadnieniach dotyczących Europy. Studenci prezentują kompleks tematyczny o nazwie „Europa” przy pomocy innowacyjnych i interaktywnych metod, opracowanych wcześniej wspólnie podczas seminarium przygotowawczego. Studenci i uczniowie konfrontują się z kwestiami integracji europejskiej, jednocześnie „Europa” staje się dla nich konkretnym doświadczeniem i przeżyciem dzięki międzynarodowemu charakterowi tych spotkań. Celem jest wzbudzenie zainteresowania Europą u młodych ludzi i spowodowanie lepszego rozumienia przez nich europejskiego procesu integracyjnego. W salach lekcyjnych Europa staje się wymiernym doświadczeniem, uczniowie uwrażliwiani są na szanse, które otwiera przed nimi zjednoczony kontynent. Warsztatom towarzyszą każdorazowo targi informacyjne poświęcone ofertom mobilności odwiedzane przez uczniów podczas przerw lekcyjnych lub w ramach ich udziału w warsztatach. Wystawcami są organizacje pośredniczące w zakresie programów wymiany, spotkań młodzieży, wymiany uczniów, praktyk zagranicznych itp. Po wizytach w szkołach odbywa się publiczna prezentacja wyników i nowych doświadczeń uzyskanych w projekcie. Organizowane są także dyskusje z udziałem osobistości ze świata polityki i kultury.