. .

Informacje o projekcie

06.02.2018 10:38 Wiek: 3 yrs

Wsparcie różnorodności kulturowej Europy – zadanie przekrojowe

Casa mia. Foto: © Stiftung Genshagen | René Arnold

Od 25 lat różnorodność kulturowa jest tematem towarzyszącym działalności Fundacji Genshagen w najróżniejszych formatach i dziedzinach – jako zadanie przekrojowe mające na celu zaakcentowanie w podejmowanych działaniach potencjału różnorodności kulturowej. Podczas gdy język i punkty odniesienia zmieniały się z biegiem czasu, to tematy takie jak tożsamość, imigracja i integracja pozostały niezmienne i mają nadal centralne znaczenie. W swoich przesięwzięciach Fundacja Genshagen pragnie zarówno akcentować bogactwo różnorodności kulturowej w Europie, jak i dyskutować wyzwania, z jakimi konfrontowane są europejskie społeczeństwa, w tym społeczeństwa kształtowane również przez imigrantów. Tematem różnorodności kulturowej Fundacja zajmuje się zarówno w pojedynczych projektach w obszarze praktyki artystycznej, takich jak inicjatywa Casa mia, podczas której mieszkańcy położonego w sąsiedztwie Fundacji ośrodka dla uchodźców budowali modele swoich wymarzonych domów, jak i podczas przedsięwzięć cyklicznych, takich jak Akademia pod Drzewami, której jedna edycja poświęcona była przykładowo mniejszości romskiej w Europie. Także ogólnoniemiecka i ponadinstytucjonalna sieć kontaktów Edukacja Kulturalna i Integracja – stworzona przez Fundację Genshagen w porozumieniu z Pełnomocnik Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów – od ponad pięciu lat zajmuje się tą centralną kwestią. Wspomnieć należy także o sieci kompetencyjnej KIWit*, koordynowanej od 2017 roku przez Federalną Akademię Edukacji Kulturalnej w Wolfenbüttel wraz z Fundacją Genshagen, Federalnym Zrzeszeniem Sieci Organizacji Imigrantów i instytucjami sieć młode uszy i Dom Kultur Świata, wspierającej otwieranie się instytucji kulturalnych na różnorodność, w ramach której Fundacja Genshagen wprowadza niemiecki dyskurs różnorodności kulturowej w kontekst europejski.

 

* niemiecki skrót od: Integracja Kulturalna i Transfer Wiedzy

 

Noémie Kaufman