. .

Informacje o projekcie

13.06.2018 10:38 Wiek: 3 yrs

Upowszechnianie kultury, edukacja kulturalna i współczesna twórczość artystyczna w Europie

Foto: © Stiftung Genshagen | René Arnold

Foto: © Stiftung Genshagen | Beatriz Lanchas Fuentes

W ostatnich 25. latach artystki i artyści uczynili zamek Genshagen wraz z otaczającym go parkiem miejscem spotkań i artystycznej wymiany. Fundacja Genshagen przypisuje bowiem sztuce i kulturze istotne znaczenie dla europejskiej tożsamości oraz dla liberalnego i demokratycznego współżycia w Europie. Sztuka współczesna zorientowana jest mianowicie nie tylko na wspólnotę, harmonię i elementy łączące - sztuka krytyczna oraz praca kulturalna może i powinna też konsternować, prowokować, sprzeciwiać się normom i tradycji, stawiać pod znakiem zapytania to, co dobrze znane.

Dlatego dział fundacji "Upowszechnianie kultury i sztuki w Europie" wspiera zarówno artystki i artystów w ich pracy artystycznej, jak też wspiera działania na rzecz upowszechniania kultury. W imprezach organizowanych przez ten dział zawsze przewidziane jest miejsce na sztukę: czy to jako artystyczno-praktyczny impuls czy jako dzieło sztuki. Dla artystek i artystów stworzona jest platforma, aby mogli pokazywać swoje projekty i aktywnie uczestniczyć w dyskusjach. W ten sposób w programie fundacji znajdują się również konferencje na temat praktyki artystycznej oraz warunków ramowych dla sztuki i kultury.

Nagrody

Nagroda w Dziedzinie Edukacji Kulturalnej (Nagroda Pełnomocnika Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów) przyznawana jest wyróżniającym się projektom w dziedzinie edukacji kulturalnej. Od 2009 r. organizuje ją Fundacja Genshagen i corocznie wręczana jest przez panią minister kultury. W ramach nagrody projekty z całych Niemiec, które wyróżniają się w rozpowszechnianiu kultury i sztuki, mają możliwość wymiany i stworzenia sieci kontaktów. Ponadto Fundacja Genshagen we współpracy z Villa Gillet (Lyon) powołała do życia francusko-niemiecką nagrodę im. Franza Hessela w dziedzinie literatury współczesnej, aby wspierać transgraniczną wymianę literacką oraz tłumaczenia. Nagroda przyznawana jest również corocznie przez niemiecką oraz francuską minister kultury.

Rezydencje i wystawy

Zamek i park jako rezydencje stanowią miejsca spotkań i przestrzeń twórczą dla artystek i artystów. Od 2011 roku "Program Rezydencji George Sand - Fryderyk Chopin" oferuje wybranej artystce lub artyście z każdego poszczególnego kraju: Niemiec, Polski i Francji, ośmiotygodniowy pobyt w Genshagen, a tym samym warunki do pracy twórczej oraz możliwość wymiany transgranicznej. Od 2019 r. nowo powstała idea koncentrować się będzie wokół wspólnych rezydencji tandemowych dla pisarzy i tłumaczy. Zamek dysponuje ponadto pomieszczeniem, w którym można prezentować dzieła sztuk wizualnych. Od 2007 roku można podziwiać tutaj depozyty z Państwowych Zbiorów Sztuki Współczesnej. Poza tym organizowane są różne inne wystawy, ostatnio "Günter gras i Daniel Chodowiecki - dwaj europejczycy z Gdańska" i "Valerio Vincenzo - Borderline, Frontiers of Peace".

Praktyka artystyczna w projektach pilotażowych w dziedzinie edukacji kulturalnej

W przypadku Pilotażowych projektów w dziedzinie edukacji kulturalnej chodzi o wyjątkową współpracę ze stowarzyszeniami lub instytucjami edukacyjnymi i kulturalnymi z Brandenburgii. Pod kierownictwem artystek i artystów sprawdzane są formuły projektów, które można zastosować w różnych dziedzinach i najczęściej w różnych kręgach kulturowych. W ten sposób w 2017 r. w wyniku kooperacji szkoły im. Gottfrieda Daimlera z Ludwigsfelde z uczennicami i uczniami klasy integracyjnej dla uchodźców powstała książka "Sara i Józef w przeklętym lesie". Poza tym w jednym z francusko-niemiecko-polskich Warsztatów Teatralnych "Czym jest Erinnerung, mémoire, wspomnienie?" młodzi ludzie z trzech krajów prezentują swoje teatralne spojrzenie na problematykę przestrzeni kulturowej. Kolejnym przykładem jest projekt "Na granicach przyszłości", gdzie w Nomadycznym Laboratorium odbywają się międzynarodowe spotkania młodzieży, w trakcie których uczestnicy zmagają się z zagadnieniami społecznymi, korzystając ze środków artystycznych. Rezultaty są następnie prezentowane i dyskutowane na europejskim sympozjum.

 

Julia Effinger, Charlotte Stolz, Linda Weichlein