. .

Od Stowarzyszenia do Fundacji

W 1993 roku historyk prof. Dr Rudolf von Thadden założył z wraz z późniejszą doradczynią Urzędu Kanclerskiego, Brigitte Sauzay Berlińsko-Brandenburski Instytut Współpracy Niemiecko-Francuskiej w Europie (BBi), który przekształcony został następnie w Fundację Genshagen. Celem tych działań, cztery lata po upadku muru, było zainicjowanie dialogu niemiecko-francuskiego w nowych landach. Inicjatorzy pragnęli powołać do życia instytut niemiecko-francuski, a nie niemiecki instytut ds. Francji. Za cel Fundacji obrano prowadzenie dialogu europejskiego pomiędzy mieszkańcami obydwu krajów.

W 2005 roku BBi został przekształcony w fundację prawa cywilnego. Jej fundatorami są: Rząd Federalny reprezentowany przez Pełnomocnika Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów (BKM) oraz Kraj Związkowy Brandenburgii. Tak samo jak BBi, Fundacja Genshagen wspiera dialog między Niemcami i Francją a także w duchu "Trójkąta Weimarskiego" intensywny dialog z Polską.

W kwietniu 2009 roku Fundacja poddana została zasadniczej restrukturyzacji, zarówno w odniesieniu do tematyki jak i formatu projektów: powstał nowy dział Upowszechnianie kultury i sztuki w Europie, natomiast dział Dialog Europejski, który już wcześniej istniał pod tą samą nazwą, stopniowo obierał nowy kierunek. Podstawy tej instytucji stworzone przez jej założycieli były punktem wyjściowym reorganizacji, dzięki której wraz ze zmianą celów Fundacja przyjęła nowy profil. Ważną rolę w działalności Fundacji odgrywa współpraca z partnerami publicznymi i prywatnymi.

Pałac Genshagen, który znajduje się pod ochroną konserwatorską, został odrestaurowany i przebudowany w latach 2000-2004. W ten sposób powstało nowoczesne centrum konferencyjne wraz z pokojami gościnnymi, w którym odbywa się większość projektów Fundacji.

Fundacja Genshagen obchodziła w 2013 roku Jubileusz 20-lecia działania. Na kartach księgi jubileuszowej znalazły się wpisy osób, które aktywnie kształtowały i wspierały przez ostatnie 20 lat Fundację Genshagen.