. .

Kuratorium

Premier dr Dietmar Woidke (Przewodnicząca Kuratorium)
Kraju Związkowego Brandenburgia, Berlin

Minister Stanu prof. Monika Grütters
Pełnomocnik Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów

dr Marjorie Berthomier
Sekretarz Generalna Niemiecko-Francuskiej Szkoły Wyższej, Saarbrücken

Anne-Marie Descôtes
Ambasador Republiki Francuskiej, Berlin

Anna Hryniewiecka
Dyrektorka CK (Centrum Kultury) ZAMEK, Poznań

Esra Küçük
Dyrektor Zarządzająca Fundacji Kultury (Allianz Kulturstiftung), Berlin

dr Barbara Lippert
Dyrektor ds. Naukowych w Fundacji Nauka i Polityka, Berlin

Prof. zw. dr hab. Andrzej Przyłębski
Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej, Berlin

dr Jan Ole Püschel
Kierownik Grupy Media i Film, Stosunki Międzynarodowe przy Pełnomocnik Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów, Berlin

prof. Vanessa-Isabelle Reinwand-Weiss
Dyrektor Federalnej Akademii Edukacji Kulturalnej, Wolfenbüttel

Christophe Sauzay
Kierownik Referatu Fundraising Uniwersytetu Paris Sciences et Lettres (PSL), Paryż

Jobst-Hinrich Ubbelohde
Sekretarz Stanu ds. Europy i Pełnomocnik ds. Stosunków Brandenbursko-Polskich, Poczdam