. .

Fundatorzy

Fundacja Genshagen otrzymuje wsparcie finansowe na poziomie federacyjnym z budżetu minister stanu ds. kultury i mediów oraz na poziomie landowym z budżetu Kraju Związkowego Brandenburgia.

           BKM                 Land Brandenburg