. .

Oświadczenie Fundacji Genshagen o ochronie prywatności

Poniżej informujemy o przetwarzaniu dotyczących Państwa danych osobowych. Bardzo poważnie traktujemy ochronę Państwa danych, przestrzegając przy tym obowiązujących przepisów prawnych Republiki Federalnej Niemiec i Unii Europejskiej.

Regulacje prawne znajdą Państwo tutaj.

Administrator
Administratorem danych zgodnie z art. 4 RODO jest:

Fundacja Genshagen
Am Schloss 1
D-14974 Genshagen
tel.: +49 3378 805931
faks: +49 3378 870013
email: institut(at)stiftung-genshagen.de

Członkowie zarządu i dyrektorzy zarządzający
dr Angelika Eder
tel.: +49 3378-80-5931
email: eder@stiftung-genshagen.de
dr Martin Koopmann
tel.: +49 3378-80-5931
email: koopmann(at)stiftung-genshagen.de

Inspektor ochrony danych
Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych:

Ronald Baranowski
SIX DATENSCHUTZ GmbH
Kasseler Str. 30
61118 Bad Vilbel
tel.: +49 6101-982 94 22
faks: +49 6101-500 531
email: rb(at)six-datenschutz.de

Uwagi na temat przetwarzania danych osobowych
Na naszej stronie internetowej przetwarzamy dane dostępowe i przechowujemy je tymczasowo przez okres 26 miesięcy. Ponadto przetwarzamy dane osobowe tylko wtedy, gdy w sposób jednoznaczny wyrazili Państwo na to zgodę, np. w przypadku zgłoszenia chęci udziału w naszych projektach w ramach Dialogu Europejskiego lub w innych wydarzeniach. Jeśli nie wyrażają Państwo woli podawania informacji o sobie, to w konsekwencji nie będą Państwo mogli w pełni korzystać z naszych ofert. Również po naszej stronie mogą wystąpić trudności z organizacją wydarzeń i może się zdarzyć, że z tego powodu nie będą Państwo mogli w nich uczestniczyć.

Cele
Państwa dane osobowe przetwarzamy,

- kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową,
- aby wysyłać Państwu informacje o naszych wydarzeniach tradycyjną pocztą i pocztą elektroniczną,
- aby mogli Państwo skorzystać z naszej oferty wydarzeń,
- żeby pozostać z Państwem w kontakcie, tak abyśmy nadal mogli realizować Dialog Europejski.

Podane tutaj cele mogą ewentualnie podlegać zmianom. Gromadzimy tylko dane niezbędne do realizacji konkretnego celu („minimalizacja danych” zgodnie z art. 5 ust. 1 c RODO). Państwa dane nie będą przekazywane stronom trzecim bez Państwa zgody, chyba że wymaga tego wypełnienie zobowiązań umownych lub prawnych. Dane będą przechowywane tylko tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji konkretnego celu (art. 5 ust. 1 e RODO).
Okresy przechowywania danych wynoszą zwykle od 6 do 10 lat (w przypadku szkód majątkowych ewentualnie do 30 lat).

Co dzieje się z Państwa danymi osobowymi?

1. Państwa wizyta na naszej stronie internetowej
Podczas odwiedzania naszej witryny dane dostępowe zapisywane są w pliku dziennika. Plik ten zawiera informacje o typie i wersji przeglądarki, używanym systemie operacyjnym, odwiedzanej stronie internetowej, dacie i godzinie dostępu oraz adresie IP. Przetwarzanie tych danych służy do monitorowania naszej strony internetowej, np. w celu wykrycia ewentualnych błędów na stronach. Danych zapisanych w pliku dziennika nie łączymy z konkretnymi osobami. Zastrzegamy sobie jednak prawo do dostępu do tych danych, jeśli z powodu określonych faktów zachodzi podejrzenie, że użytkownicy korzystają z naszych stron i/lub usług niezgodnie z prawem lub niezgodnie z umową. Ma to na celu ochronę naszych użytkowników, danych oraz naszych stron internetowych i usług. Przetwarzamy te dane zgodnie z art. 6 ust. f RODO (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora).

2. Informacje o wydarzeniach
Przesyłamy Państwu informacje o naszych wydarzeniach, jeśli uprzednio otrzymaliśmy na to Państwa jednoznaczną zgodę. Do wydarzeń zaliczamy spotkania ekspertów i grup roboczych, konferencje, projekty dla młodych kadr i inne projekty, które mogą Państwa zainteresować. Przetwarzamy w tym celu dane o osobie (imię i nazwisko), a także dane kontaktowe i adresowe.

Jeśli nie chcą już Państwo otrzymywać informacji, to w każdym momencie można skierować do nas wiadomość ze swoim sprzeciwem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przekazać swój sprzeciw za pośrednictwem tradycyjnej poczty.

3. Udział w naszych wydarzeniach
Aby wziąć udział w naszych wydarzeniach, konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (imię i nazwisko, dane kontaktowe, dane adresowe, zawód, funkcja, a także inne dane, które są nam ewentualnie przekazywane). Państwa dane przetwarzamy w celu przygotowania i realizacji naszych wydarzeń.

Podczas wydarzeń zastrzegamy sobie prawo do wykonywania fotografii i ewentualnie nagrań wideo. Materiały te wykorzystywane są do naszych działań promocyjnych i do publikacji. Jeśli nie życzą sobie Państwo zdjęć i nagrań, to prosimy poinformować nas o tym już podczas dokonywania zgłoszenia. Prosimy również zwrócić uwagę fotografa na to, że nie chcą się Państwo pojawić na zdjęciach. W przypadku nagrań wideo podczas wydarzeń możemy wskazać Państwu obszar w sali, którego nie obejmuje obraz kamery – w tej sprawie prosimy skontaktować się z nami w trakcie wydarzenia. Na naszych imprezach zapis zdjęć i/lub filmów odbywa się w sposób wyraźnie rozpoznawalny.

Jeśli chcą Państwo odwołać przetwarzanie zapisanych danych, to w dowolnym momencie mogą Państwo poinformować nas o tym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej.

4. Kontakt z Państwem
Aby móc pozostać z Państwem w kontakcie i kontynuować projekty w ramach Dialogu Europejskiego, komunikujemy się za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej i/lub telefonicznie. Kontakt jest nawiązywany w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę.

Jeśli kontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej i/lub telefonicznie, to w takim przypadku informacje podane przez użytkownika będą przechowywane w celu realizacji komunikacji. Zasadniczo nie przekazuje się tych danych stronom trzecim.

Jeśli nie życzą sobie Państwo kontaktu z naszej strony, to w każdej chwili mogą nas Państwo o tym poinformować, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

5. Przekazywanie danych osobowych stronom trzecim
Zasadniczo nie przekazujemy żadnych danych osobowych nieupoważnionym do tego stronom trzecim. Przede wszystkim nie przekazujemy danych stronom trzecim w celach reklamowych. Jeśli jednak w ramach naszej oferty korzystają Państwo ze spersonalizowanych usług, to gromadzenie spersonalizowanych danych i ich przekazywanie usługodawcom (podmiotom przetwarzającym) może być konieczne w celu funkcjonowania i realizacji usług. Dane te są jednak przechowywane lub przekazywane tylko w zakresie wymaganym do realizacji określonego zamówienia. W tym celu podczas wypełniania odpowiedniego formularza wymagane jest wyrażenie jednoznacznej zgody. Także strony trzecie, którym przekazywane są Państwa dane w ramach realizacji zamówień, związane są przepisami prawa regulującymi kwestie postępowania z danymi osobowymi i posiadają wobec nas zobowiązania umowne w oparciu o obowiązujące prawo i regulacje dotyczące ochrony danych. Ponadto przekazujemy dane organom uprawnionym do uzyskiwania informacji w zakresie określonym przez przepisy prawne lub orzeczenia sądowe.

6. Przekazywanie danych do państw trzecich
Nie przekazuje się ani nie planuje się przekazywać danych osobowych do państw trzecich.

5. Google Analytics
Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez firmę Google Ireland Ltd., Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland. Google Analytics wykorzystuje tak zwane „cookies“ / „ciasteczka”, tj. pliki tekstowe, które zapisywane są w Państwa komputerze i które pozwalają na analizę korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej. Informacje wygenerowane przez pliki cookies na temat korzystania przez Państwa z niniejszej witryny przesyłane są zazwyczaj na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam są przechowywane. Jeśli na stronie internetowej włączona jest anonimizacja adresu IP, to firma Google skróci uprzednio Państwa adres IP w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw-sygnatariuszy Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP wysyłany jest najpierw na serwer firmy Google w Stanach Zjednoczonych, a następnie jest skracany. Na zlecenie operatora strony internetowej firma Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania przez Państwa z witryny, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz w celu świadczenia operatorowi innych usług związanych z korzystaniem ze strony i korzystaniem z Internetu. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę internetową w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi dostępnymi firmie Google. Mogą Państwo uniemożliwić zapisywanie plików cookies przez odpowiednie zmodyfikowanie ustawień przeglądarki internetowej; zwracamy jednak uwagę na to, że ewentualnie nie będą Państwo mogli wtedy w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszej witryny. Ponadto mogą Państwo zapobiec gromadzeniu danych dla firmy Google generowanych przez pliki cookies i związanych z korzystaniem przez Państwo z witryny (włącznie z Państwa adresem IP), a także przetwarzaniu tych danych przez firmę Google, korzystając z następującego linku (http: // tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl), aby pobrać i zainstalować dostępną wtyczkę do przeglądarki.
Korzystamy ponadto z Google Analytics do analizy danych pochodzących z AdWords i plików cookies double-click w celach statystycznych. Jeśliby Państwo sobie tego nie życzyli, to wyłączenie tej funkcji możliwe jest za pomocą menedżera preferencji reklam (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=pl).

Więcej informacji na temat warunków korzystania i prywatności znajdą Państwo pod adresem
https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/ lub pod adresem
https://policies.google.com/?hl=pl&gl=pl.

Informujemy, że na niniejszej stronie internetowej Google Analytics został rozszerzony o kod „anonymizeIp” w celu zapewnienia zanonimizowanego gromadzenia adresów IP (tak zwane maskowanie IP).

Jakie prawa Państwu przysługują?

  • Zgodnie z art. 15 RODO mają Państwo prawo zażądać informacji o przetwarzanych przez nas dotyczących Państwa danych osobowych. W szczególności mogą Państwo zażądać informacji o celach przetwarzania danych, kategorii danych osobowych, kategorii odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, o planowanym okresie przechowywania, o prawie do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, o prawie do złożenia skargi, o źródle danych, jeśli nie zostały one zebrane przez nas, a także o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, oraz w danych przypadkach o konkretnych zasadach podejmowania tych decyzji.
  • Zgodnie z art. 16 RODO mają Państwo prawo do żądania niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia przechowywanych przez nas dotyczących Państwa danych osobowych.
  • Zgodnie z art. 17 RODO mają Państwo prawo żądać usunięcia przechowywanych przez nas danych osobowych za wyjątkiem sytuacji, w których przetwarzanie jest niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa, do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  • Zgodnie z art. 18 RODO mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeśli kwestionują Państwo prawidłowość danych i ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale jednocześnie sprzeciwiają się Państwo ich usunięciu, a my tych danych już nie potrzebujemy, Państwo jednak potrzebują ich do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub zgodnie z art. 21 RODO wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych.
  • Zgodnie z art. 20 RODO mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które Państwo nam uprzednio dostarczyli, oraz prawo przesłać te dane innemu administratorowi.
  • Zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO mają Państwo prawo wycofać w dowolnym momencie wyrażoną wobec nas zgodę na przetwarzanie danych. Skutkuje to tym, że w przyszłości nie możemy już przetwarzać danych w oparciu o wyrażoną pierwotnie zgodę.
  • Zgodnie z art. 77 RODO mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w przypadku zaistnienia uzasadnionych podstaw do tego, że Państwa dane przetwarzane są niezgodnie z prawem. Z reguły mogą Państwo zwrócić się w tym celu do organu nadzorczego właściwego dla Państwa zwykłego miejsca pobytu lub miejsca pracy lub siedziby naszej instytucji. Poniżej przedstawiamy dane kontaktowe właściwego dla nas organu ds. ochrony danych w Brandenburgii:Krajowa Pełnomocnik ds. Ochrony Danych i ds. Prawa Dostępu do Akt
Dagmar Hartge
Stahnsdorfer Damm 77
14532 Kleinmachnow

tel.: +49 33203/356-0
faks: +49 33203/356-49
email: Poststelle(at)LDA.Brandenburg.de

Prawo do sprzeciwu
Jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane są w oparciu o prawnie uzasadnione interesy zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO, to zgodnie z art. 21 RODO mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych pod warunkiem, że istnieją ku temu podstawy wynikające z Państwa szczególnej sytuacji lub że sprzeciw dotyczy reklamy bezpośredniej. W drugim z powyższych przypadków mają Państwo ogólne prawo do sprzeciwu, które uznajemy bez określenia przez Państwa szczególnej sytuacji. Jeśli chcą Państwo skorzystać z prawa do odwołania zgody lub do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, to wystarczy wysłać odpowiednią wiadomość na adres poczty elektronicznej institut(at)stiftung-genshagen.de.

Aktualizacja i zmiana niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności
Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności obowiązuje w obecnym brzmieniu od kwietnia 2019 roku. W miarę dalszego rozwoju naszej witryny internetowej i przedstawianych za jej pośrednictwem ofert lub w wyniku zmian wytycznych prawnych lub urzędowych może okazać się konieczna modyfikacja niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności. Aktualne oświadczenie o ochronie prywatności można w każdym momencie pobrać i wydrukować ze strony internetowej www.stiftung-genshagen.de.