. .

Kontakt:

 

Marie Augère

Stiftung Genshagen

Koordynator projektów

+49-3378-8059-36

augere(at)stiftung-genshagen.de

 

Elisabeth Hoffmann

Stiftung Genshagen

Koordynator projektów

+49-3378-8059-51

hoffmann(at)stiftung-genshagen.de

 

Alexandre Robinet-Borgomano

Institut Montaigne

Szef programu Europa

arobinet-borgomano(at)institutmontaigne.org

We współpracy z:

 

 

 

 

Partnerzy:

 

 

 

 

 

 

Instytucje finansujące:

Jeśli chciałbyś wesprzeć forum jako partner lub sponsor, prosimy o kontakt z Elisabeth Hoffmann.

Od 2010 roku, we współpracy z Paryskim Instytutem Montaigne, organizowane jest Forum dialogu francusko-niemieckiego w Genshagen. Ze względu na liczne wyzwania stojące przed Europą, Niemcy i Francja muszą wziąć na siebie szczególną odpowiedzialność za przyszłość UE i pracować nad stworzeniem wspólnych strategii w tym obszarze. Forum w Genshagen aktywnie wspiera ten proces, promując dialog nastawiony na konkretne wyniki i tworzenie sieci kontaktów między młodymi liderami z obu krajów. Uczestnicy pochodzą z kręgów polityki, administracji, biznesu, nauki i mediów, należą do grupy wiekowej od 30 do 40 lat i są indywidualnie zapraszani z uwagi na swoją wiedzę specjalistyczną.

Wybór tematów opiera się na trzech kryteriach: wyraźnym odniesieniu do aktualnej sytuacji, zainteresowaniu szeroko pojętej opinii publicznej danym zagadnieniem oraz szczególnym znaczeniu poruszanych zagadnień dla polityki, społeczeństw lub gospodarki Niemiec i Francji.

W przeszłości Forum dialogu francusko-niemieckiego w Genshagen zajmowało się następującymi tematami:

  • cyfryzacja
  • Europa między otwarciem a zamknięciem
  • europejska polityka bezpieczeństwa
  • konsekwencje kryzysu gospodarczego dla przyszłości Europy
  • europejska polityka dotycząca regionu Morza Śródziemnego
  • europejska polityka energetyczna
  • polityka migracyjna i integracyjna
  • kryzys finansowy

Green Deal reloaded: Perspectives for a Sustainable and Just Transition of the EU

Od stycznia do kwietnia 2021 r. Fundacja Genshagen i Instytut Montaigne’a publikują wspólną serię tekstów w celu wspierania prowadzonego na wysokim szczeblu dialogu niemiecko-francuskiego na temat kluczowych wyzwań Zielonego Ładu. Niniejsza seria udziela głosu wiodącym ekspertom w celu nakreślenia zrównoważonego i trwałego modelu dla przyszłości Unii Europejskiej oraz scharakteryzowania zdolności UE do odgrywania aktywnej roli w transformacji ekologicznej.

Serię publikacji można znaleźć tutaj.


Na kilka dni przed rozpoczęciem niemieckiej prezydencji w Radzie UE Yannick JADOT, Franziska BRANTNER, Christian GOLLIER, Joanna MAĆKOWIAK-PANDERA i Carsten ROLLE podjęli dyskusję na temat perspektyw Europejskiego Zielonego Ładu /European Green Deal/ w obliczu kryzysu spowodowanego koronawirusem i oczekiwań kierowanych w tym zakresie wobec niemieckiej prezydencji w Radzie UE. Materiał wideo dostępny jest tutaj.

więcej

Z powodu aktualnej sytuacji spowodowanej koronawirusem wydarzenie zostaje przesunięte. Prosimy o wyrozumiałość.

W przededniu niemieckiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej Fundacja Genshagen i Instytut Montaigne poświęcają IX edycję Forum Dialogu Francusko-Niemieckiego w Genshagen Europejskiemu Zielonemu Ładowi, który został przedstawiony przez Komisję Europejską jako nowa strategia wzrostu dla Europy i ma na celu przyszłe uporządkowanie wszystkich obszarów polityki europejskiej.

więcej

Forum w Genshagen jest stworzenie ram dla skutecznego dialogu na temat kluczowych tematów europejskich i międzynarodowych dotyczących przyszłości - z myślą o obecnej i przyszłej kadrze kierowniczej obu krajów. Wybór tematów opiera się na trzech kryteriach: wyraźnym odniesieniu do aktualnej sytuacji, zainteresowaniu szeroko pojętej opinii publicznej danym zagadnieniem oraz szczególnym znaczeniu poruszanych zagadnień dla polityki, społeczeństw lub gospodarki Niemiec i Francji.

więcej

Forum Dialogu Francusko-Niemieckiego w Genshagen jest projektem Fundacji Genshagen i francuskiego Instytutu Montaigne'a realizowanym wspólnie od 2010 r. i gromadzącym raz w roku blisko stu francuskich i niemieckich przedstawicieli różnych dziedzin.

więcej

W ramach Forum w Genshagen raz w roku w pałacu Genshagen spotyka się blisko stu niemieckich i francuskich przedstawicieli polityki/dyplomacji, biznesu, nauki, kultury i mediów. Celem spotkania jest ożywić niemiecko-francuską dyskusję na temat przyszłości Europy poprzez uczestnictwo różnych grup społecznych i ukazywać możliwe sposoby wspólnych strategii. Konferencja oragnizowana jest wspólnie z instytutem Montaigne.

więcej

W ramach Forum francusko-niemieckiego dialogu w Genshagen raz w roku w pałacu Genshagen spotyka się blisko stu niemieckich i francuskich przedstawicieli polityki/dyplomacji, biznesu, nauki, kultury i mediów, żeby dyskutować na dany temat dotyczący przyszłości Europy.

więcej

Forum francusko-niemieckiego dialogu w Genshagen jest wspólnym projektem Fundacji Genshagen i Instytutu Montaigne. W ramach Forum francusko-niemieckiego dialogu w Genshagen raz w roku w pałacu Genshagen spotyka się blisko stu niemieckich i francuskich przedstawicieli polityki/dyplomacji, biznesu, nauki, kultury i mediów, żeby dyskutować na dany temat dotyczący przyszłości Europy.

więcej

Wraz z „Forum dialogu niemiecko-francuskiego w Genshagen” powołano do życia w 2010 roku nowy format debat, w ramach którego raz w roku w Genshagen spotykają się niemieccy i francuscy przedstawiciele świata polityki, dyplomacji, gospodarki, nauki, kultury i mediów, by dyskutować o konkretnym, aktualnym i ważnym w społecznym odbiorze zagadnieniu dotyczącym przyszłości Europy.

więcej

W roku 2010 powołane zostało do życia „Forum dialogu niemiecko-francuskiego w Genshagen“, w ramach którego raz w roku spotykają się przedstawiciele świata polityki, dyplomacji, gospodarki, nauki, kultury i mediów z obu krajów. Tematem obrad jest za każdym razem inne aktualne i ważne w społecznym odbiorze zagadnienie dotyczące przyszłości Europy.

więcej

Fundacja Genshagen powołała w tym roku do życia nowy cykl konferencji o wspólnym tytule „Forum dialogu francusko-niemieckiego w Genshagen”. Podczas forum zaproszeni przedstawiciele świata polityki, gospodarki oraz społeczeństwa obywatelskiego z Francji i Niemiec będą wspólnie dyskutować na aktualne tematy z zakresu polityki europejskiej.

więcej