. .

What does “good neighbourly relations” mean to you?

Aby zainaugurować nasz temat przewodni „Kształtowanie spójności – sąsiedztwo w Europie”, zapytaliśmy niemieckich, francuskich i polskich przedstawiceli świata sztuki i polityki: Co oznacza dla Pani/ Pana „dobre sąsiedztwo”?

 

Warsztaty współpracy transgranicznej – Polska, Niemcy, Francja

W kontekście warsztatu „Współpraca transgraniczna - Niemcy, Francja, Polska", który odbędzie się w grudniu 2020 r. zapytaliśmy trzech ekspertów: Jaki wkład może mieć współpraca transgraniczna w radzeniu sobie ze skutkami pandemii korony?

Weimar Plus Working Discussion: Nowe wyzwania dla procesu przystąpienia do UE na Bałkanach Zachodnich

Pomimo kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa Unia Europejska zatwierdziła w marcu reformę procesu akcesyjnego, przezwyciężając w ten sposób długotrwałą blokadę na Bałkanach Zachodnich. Poprosiliśmy ekspertów zdalnie (w warunkach home-office) o ich ocenę tej sytuacji.

W 2020 i 2021 roku Fundacja Genshagen po raz pierwszy obiera na dwa lata temat przewodni i chce poświęcić swoją uwagę zagadnieniu „Kształtowanie spójności – sąsiedztwo w Europie”. W ramach realizowanych w tym zakresie działań zostaną przeanalizowane pytania, w jaki sposób wspierać w Europie sąsiedztwo jako istotną dla funkcjonowania Europy kompetencję, jak wspierać utrwalanie więzi między sąsiadami i jak w perspektywie długoterminowej rozwijać spójność w społeczeństwach. W tym kontekście Fundacja Genshagen posługuje się szeroko rozumianym pojęciem sąsiedztwa, które obejmuje zarówno poziom społeczny, kwestie regionalne, znaczenie sąsiedztwa dla Unii Europejskiej, jak i złożone zagadnienia globalizacji.

W cyklu planowanych projektów w różnych formatach poruszane będą rozliczne aspekty wokół tematu „Kształtowanie spójności – sąsiedztwo w Europie”

W 2021 roku Fundacja kontynuować będzie swoje działania w ramach tematu przewodniego. Omawiane będą przy tym pytania, w jaki sposób globalizacja i cyfryzacja zmieniają istotę i codzienność sąsiedztwa, podczas gdy kryterium miejsca schodzi na plan dalszy. Poruszana będzie także kwestia tworzenia nowych form wspólnot sąsiedztwa wewnątrzspołecznych w kontekście rosnącej dywersyfikacji społeczeństw europejskich. Zasadniczym celem będzie ustalenie, jakie istnieją podobieństwa i jakie różnice pomiędzy krajami Trójkąta Weimarskiego (oraz innymi krajami), gdy weźmie się pod uwagę wielorakie aspekty „sąsiedztwa” i jak te kraje mogą uczyć się kształtowania sąsiedztwa od siebie nawzajem.

Pod koniec 2021 roku rezultaty otrzymane podczas projektów przeprowadzanych w ramach cyklu „Sąsiedztwo” zebrane zostaną w publikacji poświęconej temu zagadnieniu.

Kontakt: Noémie Kaufman, Tobias Koepf

Następujące wydarzenia naszego cyklu będą miały miejsce w 2020 roku:

 

18.03.2020

Z powodu aktualnej sytuacji spowodowanej koronawirusem wydarzenie zostaje przesunięte. Prosimy o wyrozumiałość.

W latach 2020 – 2021 Fundacja Genshagen będzie koncentrowała się w swoich działaniach projektowych na interdyscyplinarnym temacie „Sąsiedztwo”. W ramach różnych projektów stawiane będzie pytanie, jak wzmacniać sąsiedztwo jako istotną dla funkcjonowania Europy kompetencję, jak wspierać utrwalanie więzi między sąsiadami i jak stymulować spójność w społeczeństwach.

więcej
22.06.2020 - 30.09.2020

Ogłoszenie konkursu:

Fundacja Genshagen rozpisuje w 2020 r. polsko-niemiecko-francuski konkurs fotograficzny poświęcony tematowi „Kształtowanie spójności – sąsiedztwo w Europie”.

więcej
24.09.2020 - 25.09.2020

Z powodu aktualnej sytuacji spowodowanej koronawirusem wydarzenie zostaje przesunięte. Prosimy o wyrozumiałość.

Ostatnie wyniki wyborów w trzech krajach Trójkąta Weimarskiego wskazują na polityczny podział między miastem a wsią. Miasto i wieś nie różnią się przy tym jedynie preferencjami poszczególnych grup ludności dla różnych partii politycznych. Powstaje przypuszczenie, że przyczyn tego podziału należy dopatrywać się raczej w rozbieżnych wyobrażeniach o wartościach.

więcej
08.10.2020

W ramach cyklu „Nieco inny dialog” Fundacja Genshagen zaprosiła 8 października 2020 na debatę online o Europie 30 lat po zjednoczeniu Niemiec z berlińską pisarką Lea Streisand, byłym prezydentem Wrocławia Rafałem Dutkiewiczem, francuskim historykiem Emmanuelem Droitem i Alexandrem Clarksonem z King's College London.

więcej
01.10.2020 - 02.10.2020

W ramach serii warsztatów online eksperci z Paryża, Warszawy, Berlina, Wiednia i Brukseli przeanalizują skutki kryzysu spowodowanego koronawirusem dla integracji Bałkanów Zachodnich z UE. Swoje zalecenia dotyczące działań na przyszłość zaprezentują w oficjalnym stanowisku.

więcej
24.11.2020

Z powodu aktualnej sytuacji spowodowanej koronawirusem wydarzenie zostaje przesunięte. Prosimy o wyrozumiałość.

Odrodzenie się antysemityzmu w Europie jest jednym z najbardziej niepokojących zjawisk kryzysu społecznego naszych czasów. Niemiecko-francusko-polska dyskusja panelowa poświęcona będzie przyczynom, formom wyrażania i środkom zaradczym.

więcej
10.12.2020

Podczas cyfrowego brainstormingu na temat wspó?pracy transgranicznej w dniu 10 grudnia 2020 r. eksperci z Niemiec, Francji i Polski omówili kluczowe wyzwania zwi?zane ze wspó?prac? transgraniczn?. Celem by?o wypracowanie wa?nych impulsów merytorycznych dla przygotowania koncepcji dwudniowych trójstronnych warsztatów na temat wspó?pracy transgranicznej planowanych na rok 2021.

więcej