. .

Details

21.09.2011 12:21 Wiek: 9 yrs
Kategoria: KK, Mitarbeiter, Ansprechpartner Praktikum

Kaufman


Noémie Kaufman, Francuzka urodzona w 1980 roku w Niemczech w Baden-Baden, studiowała historię, politologię i prawo międzynarodowe na kierunku „Studia nad Francją” na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie i na Uniwersytecie Jeana Moulin w Lyonie. Od września 2004 roku pracuje w Berlińsko-Brandenburskim Instytucie Współpracy Francusko-Niemieckiej, gdzie jest koordynatorem projektów. Kierowała projektami o charakterze historycznym, kulturalnym i politycznym. Od 2009 roku pracuje na stanowisku kierownika projektów w dziale Upowszechnianie Kultury i Sztuki i prowadzi programy francusko-niemieckie i europejskie w obszarze Edukacji Kulturalnej.