. .

Details

21.09.2011 13:22 Wiek: 9 yrs
Kategoria: Öffentlichkeitsarbeit

Müller

Charlotte Müller studiowała stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie w Leeds i na Wolnym Uniwersytecie w Brukseli. Kontynuowała następnie edukację na kierunku Studia Europejskie w ramach wspólnych studiów magisterskich Wolnego Uniwersytetu w Berlinie, Uniwersytetu Humboldtów i Uniwersytetu w Poczdamie. Koncentrowała się na zagadnieniach roli UE jako globalnego aktora gospodarczego oraz stosunkach UE z wschodnimi sąsiadami. Już podczas studiów zbierała doświadczenie w zarządzaniu projektami, m.in. w planowaniu francusko-niemieckich projektów społecznych i kulturalnych jako asystentka ds. kultury w Instytucie Francuskim w Berlinie oraz przy organizacji konferencji Kolegium Grupy Badawczej "The Transformative Power of Europe" na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie.   W latach 2017 - 2018 Charlotte Müller pracowała w jako asystentka projektów a od października 2019 pracuje na niepełnym etacie w dziale PR Fundacji Genshagen.   Języki: niemiecki, francuski, angielski