. .

Wystawy w pałacu Genshagen

W miejscu, w którym debatuje się nad upowszechnianiem kultury i sztuki, niezbędna jest także obecność samej sztuki.

Poprzez zmieniające się wystawy - głównie artystów polskich, niemieckich i francuskich, -Fundacja Genshagen pragnie stworzyć przestrzeń do prezentacji ich prac. Wraz z kurator Jeanette Zwingenberger opracowywana jest koncepcja, która pozwoli na prezentację tematów interesujących samych twórców oraz korelujących z projektami, które odbywają się w pałacu Genshagen. Prace artystów prezentowane są publicznie podczas wernisaży organizowanych przez Fundację.

Zwiedzanie wystawy można uzgadniać przez sekretariat.

Kontakt

Function PL: Dyrektor
Telefon PL: +49-3378-8059-31
E-Mail PL: eder@stiftung-genshagen.de