. .

VI Forum Dialogu francusko-niemieckiego w Genshagen

W ramach Forum w Genshagen raz w roku w pałacu Genshagen spotyka się blisko stu niemieckich i francuskich przedstawicieli polityki/dyplomacji, biznesu, nauki, kultury i mediów. Celem spotkania jest ożywić niemiecko-francuską dyskusję na temat przyszłości Europy poprzez uczestnictwo różnych grup społecznych i ukazywać możliwe sposoby wspólnych strategii. Konferencja oragnizowana jest wspólnie z instytutem Montaigne.

więcej

Willkommen, bienvenue, welcome, bienvenida, witamy… – who is the BRAIN behind this?

W dniach 29-30 stycznia 2015 roku w pałacu w Genshagen odbyła się uroczystość rozpoczęcia programu stypendialnego „BRIAN” ministerstwa nauki, badań i kultury kraju związkowego Brandenburgii. Uroczystość, która została zorganizowana zarówno dla młodego pokolenia europejskich i pozaeuropejskich naukowców, jak i naukowców z programu BRAIN, rozpoczęła szereg nowych programów tzw. Willkommenskultur - czyli kultury powitania.

więcej

Projekt „A-Z” - Słownik języka niemieckiego i polskiego

Punktem wyjścia dla projektu „A-Z” jest słownik „Bildworterbuch Deutsch und Polnisch” wydany w 1954 roku w Niemieckiej Republice Demokratycznej. W ramach projektu hasła są ilustrowane ponownie. Sfotografowane wyłącznie na terenie Polski sytuacje i obiekty nie są aranżowane ani cyfrowo montowane - muszą być odnalezione. Projekt „A-Z” był sposobem artysty na poradzenie sobie z doświadczaną rzeczywistością. To, w jaki sposób nazywamy to co widzimy, konstytuuje nie tylko nas samych, ale także zmienia rzeczywistość w której żyjemy. Definiowanie rzeczywistości oznacza zetknięcie się z dwoma jakościami - wizualnym obrazem świata oraz językiem. Ten specyficzny słownik okazał się być idealnym językowym punktem odniesienia. Gotowy obiekt odnaleziony w terenie inicjował poszukiwanie gotowego hasła ze słownika, i odwrotnie - gotowe hasło ze słownika inspirowało do poszukiwań obiektów w terenie. Podczas pracy i w układzie całości nie ma żadnej hierarchii  - wszystkie tematy, obiekty, zdarzenia i słowa są równoważne.

Andrzej Tobis