. .

Niemiecko-francusko-polskie spotkanie parlamentarzystów

W ramach niemiecko-francusko-polskich spotkań parlamentarzystów spotykają się posłowie z niemieckiego, polskiego i francuskiego parlamentu, żeby dyskutować nad możliwymi sposobami rozwiązania konfilktu na Ukrainie. W planach jest kontynuacja tego fomatu w celu omawiania dalszych ważnych zagadnień z zakresu polityki europejskiej i wzmocnienia trójstronnego dialogu.

więcej

Prezentacja książki: „Niemcy, 25 lat po zjednoczeniu, partner, polityczny przywódca, wzór? – Z perspektywy państw Trójkąta Weimarskiego”

Z okazji publikacji trzeciego tomu „Genshagener Schriften“ Fundacja Genshagen organizuje dyskusję między autorami książki i świadkami czasów. W ramach tego wydarzenia osoby pełniące ważne funkcje w Niemczech, Francji i Polsce w czasach jednoczenia się Niemiec będą dyskutować z przedstawicielami młodszego pokolenia) i spróbują podsumować rozwój Niemiec po roku 1990.

 

więcej

Projekt „A-Z” - Słownik języka niemieckiego i polskiego

Punktem wyjścia dla projektu „A-Z” jest słownik „Bildworterbuch Deutsch und Polnisch” wydany w 1954 roku w Niemieckiej Republice Demokratycznej. W ramach projektu hasła są ilustrowane ponownie. Sfotografowane wyłącznie na terenie Polski sytuacje i obiekty nie są aranżowane ani cyfrowo montowane - muszą być odnalezione. Projekt „A-Z” był sposobem artysty na poradzenie sobie z doświadczaną rzeczywistością. To, w jaki sposób nazywamy to co widzimy, konstytuuje nie tylko nas samych, ale także zmienia rzeczywistość w której żyjemy. Definiowanie rzeczywistości oznacza zetknięcie się z dwoma jakościami - wizualnym obrazem świata oraz językiem. Ten specyficzny słownik okazał się być idealnym językowym punktem odniesienia. Gotowy obiekt odnaleziony w terenie inicjował poszukiwanie gotowego hasła ze słownika, i odwrotnie - gotowe hasło ze słownika inspirowało do poszukiwań obiektów w terenie. Podczas pracy i w układzie całości nie ma żadnej hierarchii  - wszystkie tematy, obiekty, zdarzenia i słowa są równoważne.

Andrzej Tobis