. .

Platforma Edukacji Kulturalnej: "Globalny transfer Edukacji Kulturalnej – perspektywa europejska"

Dwudniowe spotkanie ekspertów z Niemiec i z zagranicy w Fundacji Genshagen poświęcone będzie aktualnym trendom charakterystycznym dla Edukacji Kulturalnej. Przedstawione i omówione zostaną one w odniesieniu do rzeczywistości niemieckiej, co umożliwi wymianę wiedzy i doświadczeń między zaproszonymi ekspertami.

więcej

Forum Dialogu francusko-niemieckiego w Genshagen

W ramach Forum w Genshagen raz w roku w pałacu Genshagen spotyka się blisko stu niemieckich i francuskich przedstawicieli polityki/dyplomacji, biznesu, nauki, kultury i mediów. Celem spotkania jest ożywić niemiecko-francuską dyskusję na temat przyszłości Europy poprzez uczestnictwo różnych grup społecznych i ukazywać możliwe sposoby wspólnych strategii. Konferencja oragnizowana jest wspólnie z instytutem Montaigne.

więcej

Projekt „A-Z” - Słownik języka niemieckiego i polskiego

Punktem wyjścia dla projektu „A-Z” jest słownik „Bildworterbuch Deutsch und Polnisch” wydany w 1954 roku w Niemieckiej Republice Demokratycznej. W ramach projektu hasła są ilustrowane ponownie. Sfotografowane wyłącznie na terenie Polski sytuacje i obiekty nie są aranżowane ani cyfrowo montowane - muszą być odnalezione. Projekt „A-Z” był sposobem artysty na poradzenie sobie z doświadczaną rzeczywistością. To, w jaki sposób nazywamy to co widzimy, konstytuuje nie tylko nas samych, ale także zmienia rzeczywistość w której żyjemy. Definiowanie rzeczywistości oznacza zetknięcie się z dwoma jakościami - wizualnym obrazem świata oraz językiem. Ten specyficzny słownik okazał się być idealnym językowym punktem odniesienia. Gotowy obiekt odnaleziony w terenie inicjował poszukiwanie gotowego hasła ze słownika, i odwrotnie - gotowe hasło ze słownika inspirowało do poszukiwań obiektów w terenie. Podczas pracy i w układzie całości nie ma żadnej hierarchii  - wszystkie tematy, obiekty, zdarzenia i słowa są równoważne.

Andrzej Tobis