. .

Barbara Cousin, 306 000 krzyży - upamiętnienie 100 lat bitwy pod Verdun

306 000 krzyży - upamiętnienie 100 lat bitwy pod Verdun
Barbara Cousin
Asysta artstyczna i montażowa: Marcos Mangani
Węgiel na papierze, 238 arkuszy papieru A3, 2016

„To wydarzyło się 100 lat temu. W 1916 roku w bitwie pod Verdun poległo lub zaginęło 306.000 niemieckich i francuskich żołnierzy. Była to jedna z najkrwawszych bitew w historii.

Gdy to rozważam, przychodzi mi na myśl ogromna liczba poległych, która staje się niemal nieprzeniknioną masą. A jednocześnie były to jednostki, setki tysięcy pojedynczych ludzi, z których niektórz byli naszymi pradziadkami.
Czy 100 lat później jesteśmy w stanie pamiętać o każdym z tych ludzkich istnień, mimo że ich nie znaliśmy? Czy możemy zindywidualizować ten historyczny fakt? Jaka jest pozycja jednostki w pamięci zbiorowej?

306 000 krzyży jest próbą rozmyślania o jednostce w zbiorowej pamięci. Każdy z krzyży narysowanych węglem drzewnym jest inny i odnosi się do śmierci jednego żołnierza. Staram się nie zapomnieć żadnego. Proces realizacji pomaga mi w tym, ponieważ zajmuje dużo czasu, to pozostawia rany, przynosi ból mięśni i skurcze. Jestem zmuszona robić przerwy, jakbym popadała w zadumę. Niemniej jednak w sposób niezamierzony poddaję się pewnej systematyce i często rysuję krzyże nie myśląc o tym. Staram się uświadomić sobie tę masę, tę szarą i kruchą masę, która pozostanie, gdy węgiel stopniowo zaniknie.”

Instalacja 306 000 krzyży wyróżniona została pieczęcią "Centenaire" z okazji 100. rocznicy wybuchu I wojny światowej (www.centenaire.org). W ramach realizacji wystawy dzieciom i młodzieży z Niemiec i Francji zaoferowano udział warsztatach artystycznych na temat pamięci zbiorowej i I wojny światowej, zaplanowanych przez Barbarę Cousin i przeprowadzonych przez Niemiecko-Francuską Współpracę Młodzieży.

Wystawie towarzyszyć będzie film nakręcony przez tancerkę i filmowca Florence Freitag, dokumentujący tworzenie tego dzieła sztuki.

barbaracousin.com

306 000 krzyży - upamiętnienie 100 lat bitwy pod Verdun