. .

IV Forum francusko-niemieckiego Dialogu
„Unia Europejska i Basen Morza Śródziemnego Perspektywy Niemiec i Francji od czasu Arabskiej Wiosny?“

Forum francusko-niemieckiego dialogu w Genshagen jest wspólnym projektem Fundacji Genshagen i Instytutu Montaigne. W ramach Forum francusko-niemieckiego dialogu w Genshagen raz w roku w pałacu Genshagen spotyka się blisko stu niemieckich i francuskich przedstawicieli polityki/dyplomacji, biznesu, nauki, kultury i mediów, żeby dyskutować na dany temat dotyczący przyszłości Europy.

więcej

Cykl programów z okazji 50-lecia Traktatu Elizejskiego
Nagroda im. Franza Hessela / Prix Franz-Hessel. Wręczenie niemiecko-francuskiej nagrody w dziedzinie literatury współczesnej

Celem nagrody jest pogłębianie dialogu literackiego pomiędzy Francją a Niemcami oraz promocja dzieł literackich współczesnych autorek i autorów, którzy jak dotąd nie są znani w sąsiednim kraju, bowiem ich książki nie ukazały się jeszcze w przekładzie. Nagrodę otrzymuje zawsze jeden autor/autorka niemiecko- i jeden/jedna francuskojęzyczna.

więcej

Ausstellungseröffnung „Vanito Vanitas“ von Michał Martychowiec

29 listopada o godz. 18 odbyło się otwarcie wystawy Michała Martychowca „Vanito Vanitas” w Pałacu Genshagen. Uświęcony tradycją motyw ulotności życia i doczesnej marności zderza się z przekornym duchem XXI wieku. Unaoczniając nicość, artysta pozwala na refleksję o tradycji sztuki i o postrzeganiu obrazu.