. .

Prąd z pustyni – współpraca niemiecko-francuska

Celem cyklu spotkań, w ramach których w Paryżu odbędą się pierwsze, a w Berlinie drugie warsztaty, jest uaktywnienie debaty niemiecko-francuskiej na temat europejskiej polityki energetycznej oraz odpowiedniej polityki narodowej, w celu wsparcia energii odnawialnych, w tym przypadku uwzględniającej prąd mogący popłynąć z pustyni w regionach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (MENA).

więcej

Otwarcie wystawy
Nowe dzieła Markusa Keibela

Od 2004 r. Markus Keibel poświęca swoje prace kwestii wolności. W cyklu wystaw prezentowanych w różnych instytucjach i miastach, np. w Borusan Sanat Galerisi w Stambule, Stowarzyszeniu na rzecz Sztuki w Pforzheim oraz Instytucie Goethego w Izmirze próbuje z pomocą opracowanych przez siebie pytań badać indywidualne i kulturowe podobieństwa i różnice w podejściu do tematu wolności w Europie.

więcej

Ausstellungseröffnung „Vanito Vanitas“ von Michał Martychowiec

29 listopada o godz. 18 odbyło się otwarcie wystawy Michała Martychowca „Vanito Vanitas” w Pałacu Genshagen. Uświęcony tradycją motyw ulotności życia i doczesnej marności zderza się z przekornym duchem XXI wieku. Unaoczniając nicość, artysta pozwala na refleksję o tradycji sztuki i o postrzeganiu obrazu.